24/09/2010

2η Έκθεση και 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα του, 24 – 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2010, Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού

2η Έκθεση και 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα του, 24 – 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2010, Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(Το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf από εδώ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η 2η εξειδικευμένη έκθεση για το κρέας και τα προϊόντα του, θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών στις 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2010. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περιλαμβάνει εκθέτες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής από το στάβλο έως το πιάτο του καταναλωτή.

Επιπλέον, οι επισκέπτες και οι υψηλοί προσκεκλημένοι της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γευθούν προϊόντα κρέατος και εδέσματα της σύγχρονης γαστρονομίας παραγόμενα από προϊόντα όλων των εταιρειών, φορέων και παραγωγών που θα συμμετέχουν στην Έκθεση.

Στο πλαίσιο της τριήμερης έκθεσης θα διεξαχθούν τα κάτωθι:

  • Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα του
  • Ο 1ος Διαγωνισμός μαγειρικής με βάση το κρέας
  • Γευσιγνωσίες
  • Παρουσιάσεις εταιριών και νέων τεχνολογιών

Η διοργάνωση της 2ης Έκθεσης για το Κρέας και τα Προϊόντα του έχει ως σκοπό:

· Την ανάδειξη των επιχειρήσεων σε ολόκληρη τηv αλυσίδα παραγωγής, από την εκτροφή των ζώων, τη μεταφορά αυτών, τις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, τη συντήρηση, τη διακίνηση, την πώληση έως και την προετοιμασία τους στο πιάτο του καταναλωτή.
· Την παρουσίαση των νέων τάσεων στην παγκόσμια αγορά περί ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που προορίζονται για διατροφή του ανθρώπου.
· Την επισήμανση των κανόνων υγιεινής στις ζωοτροφές και της διαχείρισης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
· Την παρουσίαση των νέων τάσεων στην κτηνοτροφική ανάπτυξη στη χώρα μας.
· Την ορθολογική διαχείριση της συμβατικής και βιολογικής κτηνοτροφικής παραγωγής.
· Την επισήμανση των παραγόντων που συνδέονται άρρηκτα με την ποιοτική και υγιεινή παραγωγή του κρέατος και των προϊόντων του.
· Την παρουσίαση συστημάτων και τεχνικών σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας του προϊόντος που καταλήγει στο πιάτο του καταναλωτή.
· Την παρουσίαση των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων σε σχέση με το κρέας και τα προϊόντα του.
· Την ανάδειξη των προβλημάτων και προοπτικών που αφορούν την εμπορία του κρέατος και των προϊόντων του στην αλυσίδα παραγωγής.
· Τη γνωστοποίηση των νέων εξελίξεων στην πολιτική της ΕΕ σε σχέση με την προσδοκώμενη από το καταναλωτικό κοινό ποιότητα και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του ως τροφίμων.
· Την ενημέρωση των καταναλωτών για τους υποχρεωτικούς κανόνες και ελέγχους που διενεργούνται σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα παραγωγής με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
· Την αναγκαιότητα της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, χωρίς να παραβλέπονται οι επικρατούσες από καιρού τάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο και ήδη αναδυόμενες στη χώρα μας, περί αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ευζωίας των ζώων.
· Την ορθολογική κάλυψη του πρωταρχικού στόχου αυτού του αγαθού: τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ

«από το στάβλο στο πιάτο»

Στο πλαίσιο της 2ης Έκθεσης για το κρέας και τα προϊόντα του θα διεξαχθεί τριήμερο Συνέδριο με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από το στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, μεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήμανση, ιχνηλασιμότητα, βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, μαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιμασία αυτού του αγαθού στο πιάτο του καταναλωτή.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου ανέρχεται σε 50 (φοιτητές: 20 ) και περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, είσοδο στην εμπορική έκθεση, πλήρη πρακτικά Συνεδρίου, χαρτοφύλακα και έντυπο υλικό, βεβαίωση συμμετοχής, coffee brakes.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

· Λήψη συνεκτικών μέτρων «από το στάβλο στο πιάτο» και κατάλληλη επιτήρηση για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

· Κτηνοτροφική ανάπτυξη και ζωική παραγωγή: Προβλήματα και προοπτικές.

· «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία»: η νέα στρατηγική (2007-2013) σχετικά με την υγεία των ζώων στην ΕΕ.

· Διαχείριση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών θεραπευτικών αγωγών που παρέχονται στα ζώα.

· Κοινοτική ζωοτεχνική νομοθεσία, γενετική βελτίωση και αξιολόγηση, εμπόριο, αναπαραγωγή ζώων προς παραγωγή κρέατος.

· Ενδοκοινοτικό εμπόριο, εισαγωγές ζώντων ζώων.

· Αναδιαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου στην ΕΕ για την υγιεινή του κρέατος και προϊόντων του: η νέα «δέσμη υγιεινής».

· Γενικές διατάξεις υγιεινής στην εκτροφή ζώων προς παραγωγή κρέατος.

· Ζωοτροφές: παραγωγή, εναρμονισμένοι κανόνες υγιεινής, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP.

· Σύγχρονες τάσεις συστημάτων σταβλισμού ζώων προς παραγωγή κρέατος, κατασκευές, εξοπλισμοί, εναλλακτικά συστήματα.

· Συμβατική κτηνοτροφική παραγωγή: Μέθοδοι εκτροφής, διατροφή, σταβλισμός, ευζωία, οργάνωση επιχειρήσεων και ποιότητα παραγομένου κρέατος.

· Βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή: Παρούσα κατάσταση, διαχείριση, προβλήματα, κοινωνικοοικονομική διάσταση, ποιότητα προϊόντων, προοπτικές.

· Πρότυπα στην εκτροφή ζώων προς παραγωγή κρέατος.

· Υγειονομική κτηνιατρική διαχείριση εκτροφής και παραγωγή κρέατος.

· Ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά: εμπλεκόμενα μέρη, αρμοδιότητες, μέσα μεταφοράς και τεχνικές προδιαγραφές, χειρισμός των ζώων, επιπτώσεις στην ποιότητα του κρέατος.

· Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις: εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας «δέσμης υγιεινής», ευζωία των ζώων και ποιότητα κρέατος, επίσημοι έλεγχοι, εξοπλισμός, τεχνικές προδιαγραφές, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP, επιδράσεις στην ποιότητα του κρέατος.

· Συντήρηση του κρέατος, ψυκτικές εγκαταστάσεις, μεταφορά, νομοθετικές απαιτήσεις, ορθές πρακτικές, οχήματα μεταφοράς, τεχνικές προδιαγραφές.

· Εγκαταστάσεις τεμαχισμού, παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος, μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP, υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων.

· Μαζική εστίαση: ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP, υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων, τάσεις του καταναλωτικού κοινού.

· Πρόσθετες, βοηθητικές και λοιπές ύλες στα προϊόντα κρέατος, τεχνολογία και υγιεινή.

· Συσκευασία κρέατος και προϊόντων του, μέθοδοι, νέες τάσεις και εξοπλισμός.

· Αναγνώριση και καταγραφή ζώντων ζώων, συστήματα ιχνηλασιμότητας κρέατος και προϊόντων του.

· Εξελίξεις στην πολιτική επισήμανσης του κρέατος και των προϊόντων του.

· Ζωικά υποπροϊόντα: νομοθετικές απαιτήσεις, χειρισμοί στην τροφική αλυσίδα.

· Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων του.

· Υποχρεωτικοί κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και την εισαγωγή κρέατος και προϊόντων του.

· Κρέας και διατροφή του ανθρώπου.

· Καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων όσον αφορά το κρέας και τα προϊόντα του.

· Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα κρέατος.

· Βιολογικά προϊόντα.

· Πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας κρέατος και προϊόντων του.

· Εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην τροφική αλυσίδα «στάβλος – πιάτο».


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού
Ακαδημίας 35, 10672 Αθήνα, Τηλ. 2103610265, 2103622205, Fax 2103610276
Email: kreas@edpa.gr, Web: www.edpa.gr

επιστροφή