20/05/2006

Σύσκεψη στον Υπουργό Γεωργίας για τη Μικροβιοαντοχή, Οκτώβριος 2002

Σύσκεψη στον Υπουργό Γεωργίας για τη Μικροβιοαντοχή και όχι μόνο.

Η Διεύθυνση Κ.Α.ΦΕ. του Υπουργείου Γεωργίας διοργάνωσε στις 8-10-2002 σύσκεψη στα γραφεία της με κύριο θέμα την Υπερκατανάλωση των Αντιβιοτικών. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος:

1. κ. Σαρρής, Καθηγητής Μικροβιολογίας Α.Π.Θ.
2. κ. Μέντζος, Προϊστάμενος Κτηνιατρικού Τμήματος Ε.Ο.Φ.
3. κ. Χανδράς, Πρόεδρος Π.Κ.Σ.
4. κα Μυλωνά, Γραμματέας Π.Κ.Σ.
5. κ. Μοσχοβίτσης, Δ/ντής Κ.Δ.Υ.
6. κα Πρωτοπαππά, Τμηματάρχης Κ.Δ.Υ.
7. κα Παντελιά, Κ.Δ.Υ.
8. κ. Παπαδόπουλος, Δ/ντής Κ.Α.Φ.Ε.
9. κ. Μανιατάς, Κ.Α.Φ.Ε.
10. κα Παπανικολάου, Κ.Α.Φ.Ε.

Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκαν μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω θέματα:

- Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκμετάλλευσης και προσπάθεια εφαρμογής του σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
- Διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων με την υποχρεωτική πλέον συνταγογράφηση (Ν.2538/1997).
- Προσπάθεια εφαρμογής του θεσμού του Εξουσιοδοτημένου Κτηνίατρου στις εκτροφές.
- Εντατικοποίηση των ελέγχων και επιβολή κυρώσεων.
- Συλλογή στοιχείων από τον Ε.Ο.Φ. για την ποσότητα των αντιβιοτικών που καταναλώνονται ετησίως στην κτηνιατρική περίθαλψη.
- Κατάλοιπα αντιβιοτικών στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.
Αναλυτική ενημέρωση για τη συνάντηση στο τεύχος 57 της "Κτηνιατρικής Ενημέρωσης".
επιστροφή