04/06/2009

«Καταγγελία των "προσλήψεων" που διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ,
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 15, 10432, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. επικοινωνίας: 210-5202901, 210-5226769
Fax: 210-5202935  
Αθήνα, 27/05/09
Α.Π.: 726

Προς: Διοίκηση Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ.

Κοινοποίηση: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

      Στις 14/05/09 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη 987 ατόμων στον οργανισμό με καθεστώς σύμβασης έργου. Από την ανακοίνωση αυτή δεν προκύπτει από πουθενά ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ανά ειδικότητα και κατηγορία, ο τρόπος αμοιβής, το ύψος των αμοιβών και ο τρόπος ασφάλισης αυτών που θα προσληφθούν. Κυρίως, όμως, δεν προκύπτει ο τρόπος αξιολόγησης και κατάταξης των υπό πρόσληψη συναδέλφων, καθώς δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τη δημοσιοποίηση πινάκων με την προκύψασα μοριοδότηση. Η παραπάνω διαδικασία πρόσληψης είναι παράνομη, ενώ προετοιμάζει το δρόμο για παραπέρα αρνητικές εξελίξεις σε όλους τους χώρους που απασχολούνται συμβασιούχοι συνάδελφοι.

      Η διοίκηση του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ για χρόνια τώρα προσλαμβάνει συμβασιούχους άνευ διαγωνισμού και με αδιαφανείς διαδικασίες. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι υπό τις παραπάνω συνθήκες δεν υφίστανται καμία εγγύηση για τη δίκαιη πρόσληψη συναδέλφων με βάση αυτή τη διαδικασία.

      Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, φορέας διεκδίκησης και υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των κτηνιάτρων πανελλαδικά, θεωρεί αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη. Καλούμε τη διοίκηση του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. να ανακαλέσει την ανακοίνωση πρόσληψης των συναδέλφων με αδιαφανείς διαδικασίες και να προβεί άμεσα σε νέα ανακοίνωση προσλήψεων μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

      Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις κτηνιάτρων για την κάλυψη των παραγωγών και της κοινωνίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.  

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  
      Α. ΤΡΑΧΗΛΗ                     
επιστροφή