12/11/2008

Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Εβδομάδα, 10-16 Νοεμβρίου 2008


ΖΩΑ + ΑΝΘΡΩΠΟΙ = ΜΙΑ ΥΓΕΙΑ
 Είστε κτηνίατρος;

Είστε κτηνοτρόφος;

Είστε ταξιδιώτης;

Η βιοασφάλεια σας αφορά!!


Επισκεφθείτε την σελίδα του Υπουργείου Αγριτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Εβδομάδας της ΕΕ για να ενημερωθείτε για τους κινδύνους και τα μέτρα βιοασφάλειας γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία.

Μήνυμα της Επιτρόπου Υγείας της ΕΕ για την Κτηνιατρική Εβδομάδα

«Η εκδήλωση ζωικών ασθενειών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγεία των ζώων, τον εφοδιασμό σε τρόφιμα, την οικονομία, και την κοινωνία εν γένει. Δεδομένου μάλιστα ότι ορισμένες από αυτές τις ασθένειες συνιστούν σοβαρή απειλή για την υγεία του ανθρώπου, θεωρώ ότι η ΕΕ πρέπει να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη και τον έλεγχό τους.

Τα τελευταία χρόνια, έχει επικαιροποιηθεί η νομοθεσία για τις σοβαρές ασθένειες των ζώων, όπως η γρίπη των πτηνών και ο αφθώδης πυρετός, και η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός ετοιμότητας και η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση εκδήλωσης κρουσμάτων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία των Ζώων για το 2007-13 αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση και εξορθολογισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Βασισμένη στην αρχή ότι “η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία”, έχει ορίσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης για το εγγύς μέλλον.

Έτσι, δεδομένου ότι η βιοασφάλεια παίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της καλής υγείας των ζώων, με μεγάλη μου χαρά θα προσφέρω την υποστήριξή μου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κτηνιατρικής 2008. Η δράση αυτή μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να αναλογιστούμε σχετικά με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας με τον καλύτερο τρόπο για την πρόληψη και τον περιορισμό της μετάδοσης των ασθενειών. Καθώς πολλές νέες ασθένειες προσβάλλουν τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους, απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση: Zώα + Άνθρωποι = Υγεία για όλους./

Η βιοασφάλεια δεν είναι πλέον ένα θέμα που αφορά μόνο τους κτηνίατρους και τους κτηνοτρόφους, αλλά αφορά και το ευρύτερο κοινό, δεδομένης της πρωτοφανούς μετάδοσης ορισμένων ασθενειών τα τελευταία χρόνια. Ας ενώσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας ενθαρρύνοντας τους κτηνοτρόφους, τους κτηνιάτρους και το ευρύ κοινό να συνεργαστούν στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής βιοασφάλειας.

Όπως πάντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ελπίζει πως θα εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της δρώντας ανεξάρτητα και χωρίς συνεργάτες. Οι αποτελεσματικές συνεργασίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης και πετυχημένης προσέγγισης. Σας προτρέπω, λοιπόν, να αναλάβετε ενεργά τον ρόλο σας στο ζήτημα της βιοασφάλειας, είτε είστε κτηνοτρόφος, κτηνίατρος ή ταξιδιώτης, καθώς είμαστε όλοι σημαντικοί παράγοντες για την εξασφάλιση της πρόληψης και του ελέγχου των ζωικών ασθενειών στην ΕΕ.

Ανδρούλλα Βασιλείου
Επίτροπος Υγείας»

 
επιστροφή