04/08/2008

«Υπεγράφη από τον ΥΑΑΤ, κ. Αλέξανδρο Κοντό το Π.Δ. σχετικά με το θεσμό του Εγκεκριμένου Κτηνίατρου»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 01/08/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρο Κοντό το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με το θεσμό του Εγκεκριμένου Κτηνίατρου.

Σκοπός του εν λόγω Π.Δ είναι η ρύθμιση της λειτουργίας του θεσμού του εγκεκριμένου κτηνίατρου και ιδιαίτερα  τα κριτήρια επιλογής των ιδιωτών κτηνίατρων, η σύνταξη του μητρώου εγκεκριμένων κτηνίατρων, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ των εν λόγω κτηνίατρων και των νομαρχιακού επιπέδου  κτηνιατρικών αρχών, οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και η εκπαίδευση τους, η αξιολόγησή τους, η αμοιβή καθώς και η άδεια ασκήσεως της δραστηριότητας του εγκεκριμένου κτηνίατρου.  

Η έκδοση του εν λόγω Π.Δ. είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης/εξυγίανσης των ασθενειών των ζώων, ζωονόσων και ελέγχου χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων.

Επίσης, με την εφαρμογή του θεσμού του εγκεκριμένου κτηνίατρου θα  δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για ιδιώτες κτηνίατρους, οι οποίοι θα εγκατασταθούν μόνιμα σε αγροτικές περιοχές
επιστροφή