10/07/2024

Προκήρυξη 6ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος " Κλινική - Χειρουργική Ανατομία"

δπθ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

διοργανώνει τον έκτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο "Κλινική - Χειρουργική Ανατομία" και απευθύνει πρόσκληση σε νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην Εφαρμοσμένη Ανατομία.

Η διάρκεια των σπουδών που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην

"Κλινική - Χειρουργική Ανατομία" είναι 18 μήνες (τρία εξάμηνα).

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων είναι κατ΄ ανώτατο όριο τριάντα (30) φοιτητές. https://anatomy-duth.gr

επιστροφή