06/07/2024

Καταγγελία Π.Κ.Σ. για στειρώσεις του δήμου Εορδαίας σε δεσποζόμενα ζώα

pet

Αθήνα, 06/07/24


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου που εδρεύει επί της οδού Λεφέβρ 4, Αθήνα

Ως εκπροσωπείται νόμιμα

Προς

1.Δήμαρχο Εορδαίας

2.ΔΑΟΚ Κοζάνης

3.Α.Τ. Πτολεμαΐδας

4.Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική γραμματεία  για την προστασία Ζώων Συντροφιάς, υπόψη κ. Δημοπούλου 

5.Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής ΥΠ.Α.Α.Τ., κ. Θ. Αλεξανδρόπουλο


Θέμα: Μη σύννομες κτηνιατρικές πράξεις σε δεσποζόμενα ζώα


Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των κτηνιάτρων, έχει την υποχρέωση να προασπίζει και να προστατεύει την υγεία ζώων και ανθρώπων. 

Από δημοσιεύματα πληροφορηθήκαμε ότι ο δήμος Εορδαίας πραγματοποιεί στην Πτολεμαΐδα δράση ηλεκτρονικής σήμανσης, καταχώρησης στο Ειδικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, εμβολιασμού, στείρωσης δεσποζόμενων ζώων, καλώντας τους πολίτες να προσκομίζουν τα ζώα τους έχοντας μαζί τους μόνο την αστυνομική τους ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας του ζώου. 

Βάσει του ν. 4830/2021 οι δήμοι είναι αρμόδιοι για την πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων μόνο σε αδέσποτα ζώα. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, άρθρο 4, παρ.13 ορίζεται ότι “Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, να καταγράφουν, να στειρώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του δευτέρου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα…”. Τα παραπάνω φαίνεται να μη διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του δήμου και επιπλέον, δεν αποδεικνύονται μέσω της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του βιβλιαρίου υγείας του ζώου. 

Ως εκ τούτου αιτούμαστε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστεί και να τηρηθεί η σύννομη διαδικασία. 


Η Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας 

Αθηνά Τραχήλη                                                                           Κυριάκος Αγαθαγγελίδης           

επιστροφή