18/06/2024

Συνεχίζεται η απεργία - αποχή από τη λήψη και αποστολή dna

πν

Βάσει και της απόφασης της τελευταίας συνέλευσης (19/05/24) του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η απεργία - αποχή των κτηνιάτρων από τη λήψη και αποστολή DNA συνεχίζεται.

Το παραπάνω μαζί με αίτημα συνάντησης έχει κατατεθεί στον αρμόδιο Υπουργό. 

Στην ίδια συνέλευση αποφασίστηκε ότι ο Π.Κ.Σ. θα συνδράμει με κάθε τρόπο οποιονδήποτε συνάδελφο αντιμετωπίσει πρόβλημα εξαιτίας της εφαρμογής αυτής της απόφασης.


Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

επιστροφή