14/03/2024

Διευκρινίσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Κ.Σ. για τη συνεργασία κτηνιάτρων με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Προς κάθε συνάδελφο.

Με όσα  έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό και όσα «κυκλοφορούν» ανεύθυνα στο διαδύκτιο για τη συνεργασία συναδέλφων ιδιωτών κτηνιάτρων με φιλοζωικές οργανώσεις, ΜΚΟ, διαδημοτικούς ή δημοτικούς φορείς, θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια σημεία. 

Η επαγγελματική σχέση του κάθε ιδιώτη κτηνιάτρου και οι όροι της συνεργασίας του με οποιονδήποτε τρίτο εταίρο ενέχει την ατομική ευθύνη του επαγγελματία και ακολουθεί τον γενικό κανόνα της επαγγελματικής του στάσης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικοί οροι της συνεργασίας κάθε ιδιώτη  κτηνιάτρου δεν μπορούν να οριστούν ή να ελεγχθούν από τον Π.Κ.Σ. ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Αυτό στο οποίο μπορεί να παρέμβει ο σύλλογος, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή και οι κρατικές αρχές (Δ/σεις κτηνιατρικής, επιτροπή ανταγωνισμού, φορολογικές αρχές) είναι:

1.Η μη ορθή εφαρμογή των κανόνων ορθής κτηνιατρικής πρακτικής, ευζωίας, ασφάλειας των ζώων.

2. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός, όπως αυτός εκδηλώνεται με αρνητικό σχολιασμό συναδέλφων, με υποκοστολόγηση υπηρεσιών, όταν αυτή υποδηλώνει μη ασφαλή εφαρμογή των κανόνων ορθής κτηνιατρικής πρακτικής και όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις συμβάσεις έργου με τον φορέα.

3. Η παραβίαση των όρων της σύμβασης έργου που έχει υπογραφεί με στόχο τη συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και η αναίρεση των συμφωνημένων όρων στην πράξη .

4. Η συνεργασία με μη νόμιμους φορείς.


Συνάδελφοι,

Οι αποφάσεις του συλλόγου και η προτροπή του στα μέλη του για κοινή στάση όλων των συναδέλφων απέναντι σε νόμους, πρακτικές, φορείς, οργανώσεις κ.λπ. έχουν το νοημα και την αξία της προτροπής και του σεβασμού της καθολικής στάσης του κλάδου. Δεν μπορούν να επιβληθούν σε κανέναν, ούτε υπάρχει νομικά η δυνατότητα διαγραφής συναδέλφου που δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του συλλόγου.

Η δράση δεκάδων φιλοζωικών οργανώσεων, ΜΚΟ, «γραφείων ασφάλισης ζώων συντροφιας», καθώς και πολλών άλλων νέων φαινομένων που θα έχουμε στο άμεσο μέλλον μπορεί να αντιμετωπιστεί και να περιοριστεί με την καθολική συμμόρφωση των συναδέλφων στις προτροπές του συλλόγου. Αυτό ενέχει στάση ηθικής και ποιότητας του συναδέλφου. Νομικά δεν επιβάλλεται και ξεκάθαρα, κανένας δεν είναι αφελής.

Όλοι αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των επιλογών τους στο επάγγελμα και την έννοια του ανήθικου ανταγωνισμού με τον συναδελφο της διπλανής πόρτας.

Τέτοιοι συνάδελφοι μπορούν να αποβληθούν από την κτηνιατρική κοινότητα ως «ξένο σώμα» μέσω της συλλογικής και καθολικής στάσης των υπολοίπων...

... Αρκεί οι υπόλοιποι να είναι οι πολλοί!

κδ

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

επιστροφή