29/02/2024

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ & ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4830/21

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Εσωτερικών, Κυρία Νίκη Κεραμέως

ΘΕΜΑ: Απεργιακές κινητοποιήσεις κατά την εφαρμογή του Νόμου 4830/2021

 ΣΧΕΤ: Νόμος 4830/2021 “Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ».


βουλη


Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, οι νομοθετικές διατάξεις του Νόμου

4830/2021 “Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»” είναι όχι

μόνο ανεφάρμοστες αλλά θέτουν πολλαπλά εμπόδια στον κτηνιατρικό κλάδο και θέτουν σε

κίνδυνο την ευζωία των ζώων συντροφιάς οδηγώντας τους κτηνιάτρους σε απεργιακές

κινητοποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η από 04/02/2024 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου

Κτηνιατρικού Συλλόγου αναφέρει ότι ο Νόμος 4830/2021 κινείται σε λάθος κατεύθυνση

καθώς δεν συμβάλλει στην ευζωία των ζώων συντροφιάς, την προστασία της δημόσιας

υγείας και την ενίσχυση του κτηνιατρικού κλάδου καθώς:

• Η καθολική στείρωση είναι ένα μέτρο που αντιτίθεται στα σύγχρονα επιστημονικά

δεδομένα και μπορεί σαν πρακτική να είναι έως και επικίνδυνη για κάποιον αριθμό ζώων και

να προκαλέσει την υποβάθμιση της ευζωίας τους καθώς και δεν πρόκειται να συμβάλλει στη

μείωση των αδέσποτων ζώων.

• Η γκρίζα ζώνη που προκύπτει αναφορικά με την περίθαλψη των μη σημασμένων ζώων από

κτηνιάτρους υπό την απειλή επιβολής προστίμων θέτει κινδύνους για την υγεία και ευζωία

των ζώων όσο και για τις συνθήκες εργασίας στα κτηνιατρεία.

• Ο κατακερματισμός της εποπτείας ζητημάτων που σχετίζονται με ζωοανθρωπονόσους και

ο αποκλεισμός κτηνιάτρων του δημοσίου τομέα από αυτήν οδηγεί σε δυσλειτουργία του

κτηνιατρικού κλάδου και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

• Η βάση τήρησης γενετικού υλικού είναι μέτρο πρακτικά ανεφάρμοστο, το οποίο δεν

συμβάλλει στη μείωση των αδέσποτων ζώων.

• Το νέο μητρώο ζώων συντροφιάς με το ηλεκτρονικό βιβλιάριο, όπως προτείνεται να

εφαρμοστεί, αυξάνει την γραφειοκρατία επιβαρύνοντας τον κτηνίατρο.

Η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη

τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του Νόμου 4830/2021 απαιτούν:

• Tην ίδρυση, στελέχωση και χρηματοδότηση δημοτικών κτηνιατρείων και καταφυγίων που

είναι και το μόνο αποτελεσματικό μέτρο για την συστηματική φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

• Καμία επιβολή προστίμων σε κτηνιάτρους στην άσκηση του επαγγέλματός τους κατά την

εξέταση, εμβολιασμό και περίθαλψη μη σημασμένων ζώων.

• Να ισχύσει η ηλεκτρονική καταγραφή των ζώων και των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης

και όχι το ηλεκτρονικό βιβλιάριο.

• Να διατηρηθεί έγγραφο βιβλιάριο με έκδοση αριθμημένων βιβλιαρίων από τον Πανελλήνιο

Κτηνιατρικό Σύλλογο που θα διατίθενται αποκλειστικά σε κτηνιάτρους.

• Να αποσυρθεί το μέτρο της αποστολής και τήρησης γενετικού υλικού.

• Να αναιρεθεί η υποχρεωτικότητα της στείρωσης για όλα τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

• Πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς να έχουν αποκλειστικά οι κτηνίατροι που

ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στη χώρα και οι δημόσιες αρχές.


Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο ώστε να διασκεδαστούν

οι βάσιμες ανησυχίες του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου για τις προβλέψεις του Νόμου

4830/2021 “Πλαίσιο για την Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»”;

2. Ποια είναι τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα/αποτελέσματα από την εφαρμογή

του Νόμου 4830/2021 που χαρακτηρίζεται ως ανεφάρμοστος από τον Πανελλήνιο

Κτηνιατρικό Σύλλογο;

3. Δεδομένων των πολλών περιστατικών βίας ζώων συντροφιάς που πολλές

φορές οδηγούν στο να χαθούν ανθρώπινες ζωές, τι προγραμματισμό δράσεων έχει κάνει το

Υπουργείο ώστε να μειωθούν τα εν λόγω περιστατικά π.χ. δράσεις ενημέρωσης πολιτών που

έχουν στην κατοχή τους ζώα συντροφιάς για τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου

9 του Νόμου 4830/2021;

4. Πως εξετάζει το Υπουργείο την απαίτηση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού

Συλλόγου περί αναθεώρησης της διάταξης για τη λήψη γενετικού υλικού για όσα ζώα δεν

στειρωθούν;

5. Πόσοι Δήμοι της Χώρας έχουν καταφύγια ζώων συντροφιάς; Τι πορίσματα

έχουν προκύψει από τους ελέγχους στα υφιστάμενα καταφύγια που έχουν διεξαχθεί κατ’

εφαρμογή του Νόμου 4830/2021 έως και σήμερα;

6. Σε ποιους Δήμους έχει δοθεί χρηματοδότηση για σημάνσεις των αδέσποτων

ζώων συντροφιάς; Ποιο το ύψος αυτής της χρηματοδότησης και ποια είναι τα αποτελέσματα

από την υλοποίηση αυτής της δράσης;

7. Πόσοι Δήμοι της Χώρας είναι στελεχωμένοι με κτηνιάτρους ώστε να είναι

εφικτή η εφαρμογή του Νόμου 4830/2021; Ποιοι θα κάνουν τις σημάνσεις αν δεν υπάρχει

κτηνίατρος; Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχαηλίδης Σταύρος

Λιακούλη Ευαγγελία

επιστροφή