23/02/2024

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΚΣ 31/03

Βάσει της απόφασης της γενικής συνέλευσης της 4ης Φεβρουαρίου 2024 συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση του Π.Κ.Σ. στις 24/3. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024, 10.00π.μ. σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Δαφνομήλη 1, Αθήνα).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                                                ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

επιστροφή