20/02/2024

Έγγραφο της Ομάδα Μελέτης & Μέριμνας για την Αλωπεκίδα και άλλες αυτόχθονες ελληνικές φυλές σκύλων σχετικά με την επικινδυνότητα εφαρμογής του ν.4830/21 σε συγκεκριμένους προστατευόμενους πληθυσμούς ζώων.

Ακολουθεί έγγραφο της Ο.Μ.Μ.Α -ΑΜΚΕ στο οποίο ορίζεται πως οι στειρώσεις σε ζώα που ανήκουν σε ελληνικούς πληθυσμούς είναι αντισυνταγματικές και παραβαίνουν τη νομοθεσία που αφορά τους διεθνώς προστατευόμενους πληθυσμούς. Με βάση το παραπάνω και την επιχειρηματολογία που ακολουθεί η Ο.Μ.Μ.Α.-ΑΜΚΕ, στηρίζοντας τις δίκαιες θέσεις του Π.Κ.Σ. ζητά την συμπερίληψη των συγκεκριμένων δεδομένων στο πλαίσιο ενάντια στον αντιεπιστημονικό ν.4830/21.

omma


Ομάδα Μελέτης & Μέριμνας για την Αλωπεκίδα 

και άλλες αυτόχθονες ελληνικές φυλές σκύλων 

(Ο.Μ.Μ.Α AMKE)

e-mail: alopekis.greek.dog@gmail.com

Ιστοτόπος:  https://alopekis.gr/ 

Facebook: https://tinyurl.com/OMMA-AMKE

Instagram: https://www.instagram.com/alopekisgreekdog/ 

Youtube: https://tinyurl.com/ALOPEKISΠρος: Δ.Σ. Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου


15/02/2024


Θέμα: Συμπερίληψη της προστασίας των ελληνικών πληθυσμών σκύλων στις διεκδικήσεις του ΠΚΣ εναντίον της υποχρεωτικής στείρωσης και κατάθεσης DNA


Κυρίες, κύριοι,


Οι αυτόχθονες πληθυσμοί ζώων ΔΕΝ στειρώνονται (ούτε εξάγονται) μέχρι τουλάχιστον την επίτευξη βιωσιμότητας των απειλούμενων οικότυπων. Οι ελληνικοί πληθυσμοί σκύλων και γάτας, ως "κατοικίδια ή καλλιεργούμενα είδη" καλύπτονται ρητώς και σαφώς από την διεθνή Σύμβαση για την βιοποικιλλότητα, που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Ο Νόμος 2204/1994 - ΦΕΚ 59/Α/15-4-1994, Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, που προστατεύει τους γενετικούς πόρους των ελληνικών πληθυσμών, υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 28.

Ο Νόμος 4830/2021 (Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς), στο άρθρο 47, περιλαμβάνει αυτή την ρητή υποχρέωση ("Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν άλλες διατάξεις νόμων ή διεθνών συμβάσεων, που κυρώθηκαν με νόμο και προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία σε οποιοδήποτε είδος ζώου").

Επομένως οι στειρώσεις (και εξαγωγές) σκύλων και γάτας που ανήκουν σε ελληνικούς πληθυσμούς, βλάπτοντας τους γενετικούς τους πόρους, είναι παράνομες και αντισυνταγματικές. Καμμία υποχρεωτικότητα στείρωσης δεν υφίσταται ούτε νομιμοποιείται, όσον αφορά αυτούς τους διεθνώς προστατευόμενους πληθυσμούς, ούτε μπορεί να ισχύσει, βάσει των παραπάνω νομικών και συνταγματικών προβλέψεων.

Επιπρόσθετα: 

Παραθέτουμε αυτούσια τις προϋποθέσεις της ερασιτεχνικής άδειας εκτροφής από τον ΚΟΕ (ο οποίος σημειωτέον αναγνωρίζει μόνον 6 από τις 39 ελληνικές φυλές και ποικιλλίες που υπάρχουν και τις οποίες παρακολουθεί η ΟΜΜΑ και το  "Δίκτυο Διατήρησης Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων – Αμάλθεια”): 

“Για την έγκριση της αίτησης απαιτείται να πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

- πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο της έγγραφης αίτησης προς έκδοση Βεβαίωσης Ερασιτέχνη Εκτροφέα (Β.Ε.Ε.), με αναφορά των ατομικών στοιχείων του προσώπου (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.)

- Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται πρέπει να είναι Μέλος του ΚΟΕ οικονομικά τακτοποιημένο έως και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

- Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται πρέπει να είναι κάτοχος ή συγκάτοχος Επωνυμίας Εκτροφείου, κατοχυρωμένης από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.) όπως πιστοποιείται από τα αρχεία ΚΟΕ/FCI.

- Το φυσικό πρόσωπο που αιτείται πρέπει να είναι κύριος ενός τουλάχιστον καθαρόαιμου σκύλου εγγεγραμμένου στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του ΚΟΕ (ΒΕΚ ή ΒΕΑ), όπως πιστοποιείται από τα αρχεία ΚΟΕ/FCI.”


Επομένως ο απλός άνθρωπος που δεν ασχολείται με την αναπαραγωγή σκύλων για συμμετέχει σε εκθέσεις, ούτε για να πουλάει κουτάβια, αλλά θέλει σοβαρά και υπεύθυνα να συμβάλει στην διάσωση και διατήρηση των ελληνικών σκυλιών, υποχρεώνεται: 


α) να πληρώσει το χαράτσι των 150+ ευρώ και της αποστολής του γενετικού υλικού με κούριερ εντός 48 ωρών από όπου στην Ελλάδα και αν βρίσκεται.

β) να κάνει άιτηση μέλους στον ΚΟΕ (κόστος 30 ευρώ + ετήσιες συνδρομές κάθε χρόνο) απόδεχόμενος το καταστατικό και τον εσωτερικό του κανονισμό και δηλώνοντας ότι δεν ανήκει σε Κυνολογικό Όργανο μη εντεταγμένο στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή στην Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.), τη στιγμή που ούτε ο ΚΟΕ ούτε η ΔΚΟ αναγνωρίζουν τις περισσότερες ελληνικές φυλές!

γ) να έχει τουλάχιστον ένα καθαρόαιμο σκύλο εγγεγραμμένο στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του ΚΟΕ (δηλαδή να έχει πάει σε εκδήλωση του ΚΟΕ από όπου και αν κατοικεί στην Ελλάδα, με άγνωστο κατά περίπτωση κόστος).

δ) να κατοχυρώσει διεθνή επωνυμία εκτροφείου από την ΔΚΟ (κόστος 200+ ευρώ) – παρότι μόνο μία από τις  έξι φυλές του ΚΟΕ είναι αναγνωρισμένες από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία!

Το κόστος ανέρχεται περίπου σε 500 ευρώ, μόνο για ένα σκύλο. Αν έχει παραπάνω σκύλους θα πρέπει βέβαια να καταθέσει και γι' αυτούς τα 150+ ευρώ που αντιστοιχούν στον καθένα για το DNA. 


Απαιτεί λοιπόν ο ν. 4830/2021 από τον αγρότη, τον κυνηγό ή τον απλό ιδιώτη σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό της επαρχίας, ο οποίος πρέπει να αναπαραγάγει τους απολύτως απαραίτητους για την κτηνοτροφία, το κυνήγι και την οικονομία ελληνικούς σκύλους εργασίας αλλά και συντροφιάς του και να προστατεύει τον γενετικό τους πλούτο, να υποβληθεί σε αυτό το υπέρογκο κόστος, καθώς και στα επιπλέον έξοδα μετακίνησης, εγκαταλείποντας την εργασία του στη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού που απαιτείται για την συμμετοχή των ζώων του σε αναγνωρίσεις του ΚΟΕ, ακόμα και αν τύχει να διαμένει στην άλλη άκρη της Ελλάδας ή σε κάποιο νησί όπου δεν διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Και επιπλέον απαιτεί από τον ιδιώτη να επωμιστεί αυτό το κόστος χωρίς καν να του δίνει το δικαίωμα αναπαραγωγής του ζώου του: αυτός πρέπει κατόπιν να απευθυνθεί γι' αυτό σε μια Δημοτική επιτροπή ανειδίκευτη (αφού δεν περιλαμβάνει βιολόγο, γενετιστή, ζωοτέχνη ή κυνοτέχνη), για να πάρει την άδεια να το αναπαράγει μόνον άπαξ! Πώς θα διατηρηθεί έτσι η βιοποικιλότητα, όταν η γενετική δεξαμενή χρειάζεται να αναπαράγονται τουλάχιστον το 51% των ατόμων του κάθε πληθυσμού ώστε αυτός να μην καταρρεύσει από ενδογαμία; 


Και έστω ότι βρεθούν μια χούφτα εύποροι ή κάποιοι δήθεν “ερασιτέχνες” έμποροι σκύλων που με το κάλυμα της ερασιτεχνικής άδειας θα συνεχίσουν να αισχροκερδούν πουλώντας κουτάβια σε υπέρογκα ποσά, σε αυτές τις μόνον 6 φυλές του ΚΟΕ (ότι συμβαίνει δηλαδή ήδη, σε κάποιες από αυτές). Από αυτούς περιμένει ο νομοθέτης να προστατευθούν οι γενετικοί πόροι αυτών των πληθυσμών; Ή μάλλον αδιαφορεί;


Με τους υπόλοιπους, μη αναγνωρισμένους από τον ΚΟΕ οικότυπους, τί προτείνεται από το νόμο; Να τους πετάξουμε στα σκουπίδια; Τα Ροδίτικα Λαγωνικά, οι Αλωπεκίδες, οι Γρύφοι, τα Μουστακάτα ποιμενικά, τους Μολοσσούς του Σουλίου, τα πολύ ξεχωριστά ποιμενικά Κορδολούρια της Σκύρου, και τόσα άλλα, στον Καιάδα; Να τα καταδικάσουμε σε εξαφάνιση; Και πώς θα αντικατασταθούν, στις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο; 

Δεν υπάρχουν εκτροφείς για τo 98% των περίπου σαράντα ελληνικών φυλών σκύλων (και μιας φυλής γάτας). Ούτε επαγγελματίες, ούτε “ερασιτέχνες”, ούτε πισαυλίτες, ούτε ιδιώτες. Διότι απλούστατα δεν είναι προϊόντα της αγοράς αυτά τα ζώα. Δεν αναπαράγονται για σκυλεμπόριο ή εκθέσεις. Δεν είναι “καθαρόαιμες ράτσες” αλλά αυτόχθονες πληθυσμοί, οικότυποι, landraces, σκύλοι του χωριού, όπως εκατοντάδες άλλες ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες σκύλων στον κόσμο. Οι κηδεμόνες τους, κυνηγοί, κτηνοτρόφοι, αγρότες, κάτοικοι των χωριών, ανταλλάσσουν μεταξύ τους κουτάβια δωρεάν.

Οι πληθυσμοί αυτοί σχηματίσθηκαν από μακραίωνη φυσική επιλογή, φυλογενετική εξέλιξη και τοπική προσαρμογή. Εξακολουθούν να επιβιώνουν επιτυχημένα στους βιότοπους που τους παρέχει η αλληλεπίδραση με τον ανθρώπινο πολιτισμό και τις ευκαιρίες που δημιουργεί στις παρυφές του για τα οπορτουνιστικά ζωικά είδη κάθε περιοχής. 


Πώς θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το ζωτικά αναγκαίο και αναντικατάστατο αποθεματικό βιοποικιλλότητας που αποτελείται από αυθύπαρκτα, αυτόβουλα νοήμονα όντα; Έχουν κάποιο, έστω μηδαμινό δικαίωμα στην ύπαρξή τους στον τόπο τους, όπου κατοικούν χιλιετίες; 


Απαιτούμε επομένως να κάνει το καθήκον της η πολιτεία και να εφαρμόσει την υποχρέωση προστασίας τους που ανέλαβε με την κύρωση της συνθήκης για την βιοποικιλλότητα (ν. 2204/1994). Απαιτούμε να τηρηθεί το Σύνταγμα της Ελλάδας που προστατεύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών, περιλαμβάνοντας βέβαια και το δικαίωμα τους να διατηρούν ζώα όπως και σκύλους και να τους αναπαράγουν, και να προστατεύουν το έμβιο περιβάλλον και τον ζωικό πλούτο της χώρας. Σύννομα και υπεύθυνα, προστατεύοντας την υγεία, τους γενετικούς πόρους και την ευζωία τους, αλλά χωρίς δυσβάστακτες και απαγορευτικές διατάξεις που οδηγούν την ζωντανή πολιτισμική και ζωική κληρονομιά των Ελλήνων σε εξαφάνιση. Τέτοιες διατάξεις είναι παράνομες και αντισυνταγματικές.


Γι' αυτό απευθυνόμαστε στον ΠΚΣ, του οποίου τις δίκαιες διεκδικήσεις, θέσεις και κινητοποιήσεις στηρίζουμε, με το αίτημα να συμπεριλάβει ο επιστημονικός σύλλογός σας την προστασία των γενετικών πόρων αυτών των απειλούμενων πληθυσμών στο σύνολο των αιτημάτων σας από την πολιτεία σχετικά με το ν. 4830/2021, ζητώντας την εξαίρεσή τους από τις υποχρεωτικές στειρώσεις, την καταβολή παραβόλου, την κατάθεση γενετικού υλικού και την μόνον άπαξ αναπαραγωγή σκύλου ιδιώτη. 


Η Ο.Μ.Μ.Α ΑΜΚΕ διαθέτει επιστημονική επιτροπή, κυνολογική ειδίκευση και κυνοτεχνική επάρκεια ώστε να αναλάβει υπεύθυνα η ίδια την διαχείριση & διατήρηση αυτών των πληθυσμών, όπως γίνεται με πολλά ανάλογα προγράμματα διεθνώς, και με το πρόγραμμα του Αρκτούρου (για μία μόνο φυλή) στην Ελλάδα. Με εκτίμηση, 

για την Ο.Μ.Μ.Α ΑΜΚΕ


Μαρία Γκινάλα


επιστροφή