02/02/2024

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

βουλη


Θέμα: Σοβαρά προβλήματα από την εφαρμογή του Νόμου 4830/2021


Η εφαρμογή του Νόμου 4830/2021, που αφορά στα κατοικίδια ζώα συντροφιάς, έχει ξεκινήσει με τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), έπεται η ενεργοποίηση του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΣ) και ακολουθούν τα υπομητρώα για τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους εκτροφείς.

Από την έναρξη της λειτουργίας του ΕΜΖΣ ανέκυψαν αρκετά προβλήματα ενώ ερωτήματα προκύπτουν κατά πόσο λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της επιστημονικής κοινότητας. Μάλιστα ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ) έχει εκφράσει την αντίθεσή του στον Νόμο και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε απεργία στις 17/1/2024 και μέχρι σήμερα απέχει από ορισμένες λειτουργίες του Μητρώου. 

Ουσιαστικά με το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, που αναπαράγει την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, δίνεται η δυνατότητα πλήρους εκχώρησης της αρμοδιότητας των Δήμων για τα αδέσποτα σε Μ.Κ.Ο ενώ τίθενται και ζητήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων καθώς και αποτελεσματικότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Π.Κ.Σ. η καθολική στείρωση αντιτίθεται στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα ενώ η ανάλυση γενετικού υλικού αποτελεί μέτρο πρακτικά ανεφάρμοστο, χωρίς καμία ουσιαστική χρησιμότητα στη λύση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Επιπλέον είναι ένα ακόμα χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.

Σε ό,τι αφορά στο νέο μητρώο ζώων συντροφιάς ο Π.Κ.Σ. επισημαίνει ότι το ηλεκτρονικό βιβλιάριο, όπως εφαρμόζεται, φορτώνει τους κτηνιάτρους με διοικητικές ευθύνες ενώ η γκρίζα ζώνη που προκύπτει με την περίθαλψη των μη σημασμένων ζώων είναι απαράδεκτη τόσο για την υγεία και ευζωία των ζώων όσο και για την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος υπό τον «μπαμπούλα» της κατά το δοκούν ερμηνείας του νόμου και της επιβολής προστίμων.

Τέλος, η μεταφορά της αρμοδιότητας για τα ζώα συντροφιάς από το ΥΠΑΑΤ στο Υπουργείο Εσωτερικών απομακρύνει τον έλεγχο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και προκαλεί διάσπαση αρμοδιοτήτων δημιουργώντας ερωτηματικά σχετικά με την εποπτεία της δημόσιας υγείας. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:

- Με ποια τεκμηρίωση επιλέχθηκε η επιβολή της υποχρεωτικής στείρωσης στα δεσποζόμενα κατοικίδια ως μέτρο μείωσης  των αδέσποτων.

- Με ποια τεκμηρίωση επιλέχθηκε η μέθοδος του γενετικού υλικού σαν μέτρο περιορισμού των αδέσποτων. 

- Πως διασφαλίζεται ότι οι κτηνίατροι θα ασκούν την επιστήμη και το επάγγελμα τους χωρίς να κινδυνεύουν με πρόστιμα αν περιθάλπουν κατοικίδια που δεν φέρουν ηλεκτρονική σήμανση.

- Πως τοποθετείστε στο γεγονός ότι με την εφαρμογή του νόμου η κατοχή ενός κατοικίδιου μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας, εξαιτίας του μεγάλου κόστους (υποχρεωτική στείρωση, γενετικό υλικό, ηλεκτρονική σήμανση κλπ) που αυτή συνεπάγεται.


Οι Βουλευτές

Μανωλάκου Διαμάντω

Αμπατιέλος Νίκος

Διγενή Σεμίνα

Έξαρχος Νίκος

Κανέλλη Λιάνα

Κατσώτης Χρήστος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Λαμπρούλης Γιώργος

Μεταξάς Βασίλης

Παπαναστάσης Νίκο


επιστροφή