01/02/2024

Πρόταση της Α.Ρ.ΠΑ. για απόφαση προς τη Γενική Συνέλευση του Π.Κ.Σ. στις 04/02/24

αρπα

Οι αλλαγές στο κτηνιατρικό επάγγελμα, αλλά και η διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς δεν είναι πλέον προ των πυλών ή επικείμενες, είναι ήδη εδώ. Με μεγάλη ευθύνη της πλειοψηφούσας παράταξης της ΔΕ, οι κτηνίατροι  δεν ήταν οι βασικοί συνομιλητές του κράτους για το σχεδιασμό του ν. 4830/2021. Ο κτηνιατρικός κλάδος οφείλει έστω και καθυστερημένα να διεκδικήσει τις αλλαγές εκείνες ώστε να συνεχίζει να διασφαλίζει την υγεία και την ευζωία των ζώων και να προασπίζει τη δημόσια υγεία. 

Με την εφαρμογή συνολικά του Ν.4830/2021, και ειδικά του ΕΜΖΣ, οι κτηνίατροι υποχρεώνονται να λειτουργούν ως ελεγκτικές αρχές εργαζόμενοι υπό την απειλή προστίμων σχετικά με την ελλιπή τήρηση του μητρώου. Παράλληλα ο νέος νόμος έχει προσθέσει ήδη ένα μεγάλο όγκο γραφειοκρατίας που επιβαρύνει ιδιαίτερα τα κτηνιατρεία που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων. 

Ταυτόχρονα, η επιβολή της καθολικής και υποχρεωτικής στείρωσης για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς αποτελεί ένα μέτρο που αντιτίθεται στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και δύναται ως πρακτική να είναι επικίνδυνη για μεγάλο αριθμό ζώων καθώς και να υποβαθμίσει την ευζωία τους. Το μέτρο αυτό έρχεται να επιβληθεί, χωρίς μέχρι τώρα να έχει πραγματοποιηθεί κάποιος συστηματικός έλεγχος που να αφορά έστω την ηλεκτρονική σήμανση και τις συνθήκες ευζωίας των ζώων συντροφιάς στην ελληνική επαρχία, των ζώων φύλαξης των ποιμνίων, καθώς και του τεράστιου αριθμού των παράνομα εισαγόμενων ζώων συντροφιάς. Η στείρωση των αδέσποτων ζώων αποτελεί ένα απαραίτητο μέτρο για τον έλεγχο και τη μείωση του πληθυσμού τους, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, εάν και προκύπτουν εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις ακόμη και σε αυτή την κατηγορία ζώων.

Η λήψη του γενετικού υλικού,ως αντίμετρο για την υποχρεωτική στείρωση και η  βάση τήρησής του, είναι ένα μέτρο πρακτικά ανεφάρμοστο, το οποίο μεταθέτει όλη την ευθύνη της διαδικασίας αυτής στους ιδιώτες κτηνιάτρους (λήψη δειγμάτων, αποστολή κ.λ.π.) και σε καμία περίπτωση δεν δίνει λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των αδεσπότων. Μόνος στόχος είναι αφενός η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και η φοροεισπρακτική λογική απέναντι σε εκείνους τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που κατά βάση είναι ήδη τυπικοί με τις υποχρεώσεις τους προς στα κατοικίδια τους. 

Όσον αφορά τη μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους σε φιλοζωικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. δημιουργείται ένα ανεξέλεγκτο πεδίο κερδοφορίας τυλιγμένο με το αστραφτερό περιτύλιγμα της φιλοζωίας. Ιδιαίτερα δε, όσον αφορά την εμπλοκή Ν.Π.Ι.Δ. και Μ.Κ.Ο. στην υπογραφή συμβάσεων με τους δήμους για την ανάληψη των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, τίθενται πολλά ζητήματα ασυμβατότητας με τους υπάρχοντες ενωσιακούς κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα δεν υπάρχει καμία διαδικασία λειτουργίας και ελέγχου για όλες αυτές τις Μ.Κ.Ο. που θα διαχειριστούν δημόσιους πόρους (κονδύλια και δομές) και θα γίνουν εργοδότες των ιδιωτών-κτηνίατρων χωρίς κανέναν έλεγχο (συνθήκες εργασίας, αμοιβές, κ.ο.κ.).

Επιπλέον, η μεταφορά αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα Ζώα Συντροφιάς από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών, επιφέρει πλήρη διάσπαση του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, με κορυφαίο και κρίσιμο παράδειγμα αυτό των ελέγχων των ζωοανθρωπονόσων. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως το έντυπο βιβλιάριο υγείας των ζώων συντροφιάς καθώς αφήνει εκτεθειμένους όσους δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην ψηφιακή βάση (π.χ. τον ιδιοκτήτη, τον ιδιώτη κτηνίατρο, τα ελεγκτικά όργανα στο πεδίο κ.λπ.). 

Απέναντι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα και με το μεγαλύτερο κομμάτι του κτηνιαρικού κλάδου να διαφωνεί με την εφαρμογή του Ν.4830/2021 θα πρέπει μέσα από τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων και τις δράσεις μας να υπερασπιστούμε το επάγγελμά μας, την επιστήμη μας και την υγεία των ζώων. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

•Την ίδρυση, στελέχωση και χρηματοδότηση Δημοτικών Κτηνιατρείων και Καταφυγίων με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας για τους κτηνιάτρους ως το μόνο αποτελεσματικό μέτρο για τη συστηματική φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 

•Οι αρμοδιότητες για τη δημόσια υγεία και τις ζωοανθρωπονόσους να υπάγονται σε επαρκώς στελεχωμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και όχι κατακερματισμένες σε επιτροπές δήμων, σε ΜΚΟ, και στην ατομική ευθύνη του εκάστοτε συμβεβλημένου κτηνιάτρου. 

•Καμία επιβολή προστίμων σε κτηνιάτρους για την άσκηση του επαγγέλματός τους και την κτηνιατρική περίθαλψη-εξέταση-εμβολιασμό μη σημασμένων ζώων. Η ευθύνη της μη σήμανσης βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ζώου.  

•Να μην καταργηθεί το έντυπο βιβλιάριο υγείας. Στο ΕΜΖΣ να ισχύει μόνο η καταγραφή των ζώων, των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης και του αντιλυσσικού εμβολιασμού.  

•Να διατηρηθεί έντυπο βιβλιάριο με έκδοση αριθμημένων βιβλιαρίων από τον ΠΚΣ που θα διατίθενται αποκλειστικά σε κτηνιάτρους. 

•Να αποσυρθεί άμεσα το μέτρο της αποστολής και τήρησης γενετικού υλικού και οποιουδήποτε άλλου φοροεισπρακτικού μέτρου. 

•Να αναιρεθεί η υποχρεωτικότητα της στείρωσης για όλα τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, καθώς είναι μέτρο που αντιτίθεται στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Οι κτηνίατροι να πράττουν κατά περίπτωση και σύμφωνα με την επιστημονική τους κρίση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

•Την άμεση προκήρυξη νέας Πανελλαδικής Απεργίας του ΠΚΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί εντός μηνός από τη ΓΣ και τη μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η απεργία να κοινοποιηθεί σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία (Υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), στον Τύπο, καθώς επίσης και στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, στις ΕΑΣ και σε όλα τα ΝΠΙΔ στα οποία εργάζονται κτηνίατροι. Επαφή με την ΠΕΚΔΥ και διερεύνηση για από κοινού προκήρυξη της απεργίας.

•Αποχή από την λήψη και αποστολή γενετικού υλικού μέχρι το πάγωμα της εφαρμογής του νόμου και τις απαιτούμενες αλλαγές του. Να συμπληρώνονται μέχρι τότε μόνο τα υποχρεωτικά πεδία του ΕΜΖΣ. 

•Να εκδοθούν έντυπα αριθμημένα βιβλιάρια από τον ΠΚΣ που θα διατίθενται αποκλειστικά σε κτηνιάτρους και θα έχουν αποδεικτική ισχύ. 

•Να υπάρξει αίτημα του ΠΚΣ προς το Υπουργείο Εσωτερικών για ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου σχετικά με τις περιπτώσεις επιβολής προστίμου 3 και 46 της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου, ώστε να μην μπορεί να επιβληθούν σε κτηνιάτρους που περιθάλπουν μη σημασμένα ζώα.

•Να υπάρξει νομική κάλυψη από τον ΠΚΣ για κάθε πιθανό πρόστιμο που θα επιβληθεί σε κτηνιάτρους για μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. 

•Να υπάρξει δημόσια τοποθέτηση του ΠΚΣ με νέο δελτίο τύπου και να οργανωθούν σε κάθε Παράρτημα και κεντρικά ημερίδες-εκδηλώσεις που να ενημερώνουν για τις αποφάσεις αλλά και να τεκμηριώνουν τους λόγους αντίθεσης του ΠΚΣ προς το νέο νόμο.

•Νέα Γενική Συνέλευση μετά την Πανελλαδική Απεργία για την εκτίμηση της εξέλιξης των κινητοποιήσεων.


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

https://www.facebook.com/arpaktin


επιστροφή