19/01/2024

Αλλαγές - Προσθήκες στο Ε.Μ.Ζ.Σ.

ΕΜΖΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν ενημέρωσής μας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με βάση ερωτήματα/αιτήματα που έχουν σταλεί από τον Π.Κ.Σ. γίνονται οι παρακάτω αλλαγές στο Ε.Μ.Ζ.Σ.:

Στο παραγωγικό σύστημα: 

Α. Για τα ζώα που είναι ήδη στειρωμένα από κτηνίατρο διαφορετικό από αυτόν που κάνει τη δήλωση προστίθεται η επιλογή "Στείρωση με δήλωση ιδιοκτήτη".

Β. Στη συμπλήρωση του τρόπου απόκτησης του ζώου προστίθεται η επιλογή "Εισαγωγή ζώου στη χώρα".


Επιπλέον, από την Τρίτη, 23/1/2024, θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:

Α. Δε θα είναι υποχρεωτική η δήλωση email κατά την εγγραφή ιδιοκτήτη

Β. Σε περίπτωση εκ παραδρομής λανθασμένης καταγραφής από τον κτηνίατρο θα δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων φύλου, φυλής, είδους ζώου, ημερομηνίας γέννησης. Θα υπάρχει η επιλογή "Τροποποίηση του Microchip μέσω της λειτουργίας σήμανσης με προσθήκη παραμετρικού με τίτλο «αλλαγή λόγω λάθους καταχώρησης»".


Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος συγκεντρώνει και στέλνει στην αρμόδια διεύθυνση τα αιτήματα όλων σχετικά με τη λειτουργία του ΕΜΖΣ. Οι παρεμβάσεις φαίνεται ότι παράγουν αποτελέσματα έστω και σε αυτό το επίπεδο. 

Αναμένουμε τις προτάσείς σας επί των συγκεκριμένων τεχνικών ζητημάτων.


Με εκτίμηση


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθηνά Τραχήλη                                                 Κυριάκος Αγαθαγγελίδης

επιστροφή