03/01/2024

Πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Περιλαμβάνονται και θέσεις κτηνιάτρων.

θε


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων εργασίας μόνιμου προσωπικού από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού περιλαμβάνονται και αρκετές θέσεις κτηνιάτρων. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα των συστηματικών πιέσεων που άσκησε ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Θα συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των κτηνιάτρων.


Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος on Scribd

επιστροφή