22/12/2023

Παρασκευή, 22/12/23: Τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση του Υπομητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς.

εμζσ

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Μετά από τα πολλά ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη λειτουργία του Υπομητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς και την επικοινωνία του Π.Κ.Σ. με τις αρμόδιες υπηρεσίες προγραμματίστηκε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023,  13:00-14:30.

Παρακάτω αναρτούμε την επίσημη πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.


Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθηνά Τραχήλη                                                             Κυριάκος Αγαθαγγελίδης


" Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών διοργανώνει τηλεδιάσκεψη και προσκαλεί τα μέλη του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου σε παρουσίαση του Υπομητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς. 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 13:00-14:30.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος και η ατζέντα της  τηλεδιάσκεψης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU3YWNhYWEtNjcxYi00ODczLTk4MGMtNTcwOGFkYjUyMjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274566a7f-3d73-4abd-bebb-ece0c2e1ad4f%22%2c%22Oid%22%3a%225ee57011-7117-4e8c-b2b3-3b09ac14d289%22%7d

Ατζέντα:

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου

Χαιρετισμός της Ειδικής Γραμματέως για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς κας Μαριάνθης Δημοπούλου

Παρουσίαση του Υπομητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς

Συζήτηση"

επιστροφή