27/11/2023

Αίτημα για άρση περιορισμών για την ίδρυση κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών μικρών ζώων. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για data centers, πολεοδομικές, χωροταξικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.

Αθήνα, 27/11/23

Αρ. Πρωτ.: 2070


Προς: 

•Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σκυλακάκη

Κοινοποίηση: 

•Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Ταγαρά

•Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου

              


Θέμα: Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για data centers, πολεοδομικές, χωροταξικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Άρση περιορισμών για την ίδρυση κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών μικρών ζώων


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Με προηγούμενο έγγραφό μας είχαμε αιτηθεί να επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία ιατρείων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρικών κλινικών στις παρακάτω κατηγορίες:

1.Σε χώρους γραφείων και καταστημάτων εφόσον επιτρέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου

2.Σε περιοχές με πολεοδομική λειτουργία «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΑΣ» χωρίς να εμπίπτει στους κατά τόπους περιορισμούς χρήσεων γης

3.Στις εκτός σχεδίου περιοχές εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικοί όροι. 

4.Σε περιοχές χαμηλής όχλησης, ΒΙ.ΠΕ.

Στο παρόν έγγραφο σας επισημαίνουμε εκ νέου συγκεκριμένες αλλαγές/τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν:

Να τροποποιηθεί το άρθρο 1, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 του ΠΔ59/2018 ως εξής:

Α. Άρθρο 1  εδ. ΙΙ  "ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ"  § 8  προστίθενται:

8.1.12:  Κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές ζώων συντροφιάς

8.2.6: Κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές ζώων συντροφιάς


 


 


Β. Να τροποποιηθεί το άρθρο 3 (Γενική κατοικία) § 8 και να προστεθεί: 

8.2: Κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές ζώων συντροφιάς 

Γ. Να τροποποιηθεί το άρθρο 4 (Πολεοδομικό κέντρο) § 8 και να προστεθεί:

8.2.6 «Κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές ζώων συντροφιάς»

Αναμένουμε την άμεση παρέμβασής σας για την επίλυση του ζητήματος το οποίο αφορά την περίθαλψη ζώων, την προστασία της υγείας και ευζωίας τους, την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας


Με τιμή,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                                       ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ


υπεν


επιστροφή