16/10/2023

Αίτημα ένταξης των ΚΑΔ κτηνιατρικού επαγγέλματος στις δράσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

εσπα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα, 16/10/23, στάλθηκε αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές για ένταξη των ΚΑΔ του κτηνιατρικού επαγγέλματος στις δράσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Αναμένουμε τη θετική απάντηση.


Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος του Π.Κ.Σ.

Αθηνά Τραχήλη(ακολουθεί το έγγραφο/αίτημα)


Προς

•Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. κ. Σκάλκο Δημήτρη

Κοινοποίηση:

•Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Σκρέκα Κωνσταντίνο

•Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χατζηδάκη Κωστή


Θέμα: Ένταξη των κτηνιατρικών ΚΑΔ στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ


Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε να συμπεριλάβετε και τους παρακάτω ΚΑΔ που αφορούν το κτηνιατρικό επάγγελμα στις δράσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, λοιπόν, οι ΚΑΔ των κτηνιάτρων είναι οι εξής:

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες


75.00.1

Κτηνιατρικές υπηρεσίες


75.00.11

Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς


75.00.11.01

Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία


75.00.12

Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων)


75.00.19

Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες


75.00.19.01

Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων άλλων από συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασίαεπιστροφή