24/07/2023

Θέση μόνιμου Ιππιάτρου στον Ιππόδρομο του Μαρκόπουλου

ippoΗ Hellas Horse Races Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ λειτουργεί τη μοναδική ιδιωτική Κτηνιατρική Κλινική Ιπποειδών (EVC) στην Ελλάδα που προσπαθεί διαρκώς για υψηλότερο επίπεδο φροντίδας.  


Στην Κτηνιατική Κλινική Ιπποειδών που λειτουργεί στον Ιππόδρομο στο Μαρκόπουλο προσφέρει θέση μόνιμου κτηνιάτρου


Ο ρόλος του κτηνιάτρου ιπποειδών θα είναι να διασφαλίσει το καλύτερο επίπεδο όλων των παρεχομένων κτηνιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας και βιοασφάλειας των ζ'ωων και να συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλων των πτυχών της Κλινικής.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2952&company=opapsa


Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο αγγελίας στα αγγλικά


Equine Veterinarian


About Us:

OPAP is the top gaming company in Greece and among the most recognized ones in its sector worldwide. Our aim is to establish OPAP as a world-class entertainment and gaming company, having long-term strategic priorities focus on the customers, on the people, on the network, on the products and on the digital-technological capabilities. We are currently a highly esteemed employer, offering career opportunities and a unique work experience to exceptional professionals and talented young people, through our dynamic Selection & Recruitment Program as well as our Internship/Graduate Programs. Our main objective is to develop a high-performing Team by attracting new talents, as well as developing and creating stronger bonds between our people.


So what’s the challenge…

The Equine Veterinarian's role is to ensure the best standard of care of all veterinary services provided by the company, including races, trackwork, welfare and biosecurity and contributes to the smooth and efficient operation of all aspects of the Equine Veterinary Clinic (EVC).  

 

Your day to day will include:

 

 Contributing to the emergency response team for all incidents occurring during races and trackwork ensuring the welfare of the horse and smooth operation of the racecourse.

 Providing treatment of all EVC patients to the best standard of care including surgical procedures, daily caseload, patients visits to the stables in the racecourse.

 Controlling all paperwork regarding the operation of the EVC (death certificates, entrances & exits of horses, etc.).

 Participating in the out of hours (on call) rotation, providing the highest standard of clinical care for patients, and ensuring timely and effective communication with clients. 

 Maintaining compliance with all legislation and professional regulations as well as company policies

 Keeping records of all veterinary data (including incidents, inpatients, etc.) and collaborating with other departments of Horse Races S.A. for the identification, assessment, and improvement of the racecourse.   

 Providing preventive healthcare and treatment to animals, including routine examinations and vaccinations, diagnosing, and treating illnesses, injuries, and diseases in EVC patients through physical examinations, laboratory tests, and diagnostic imaging

 Working collaboratively with veterinary technicians, assistants, and other team members to deliver high-quality care and ensures smooth clinic operations

 Monitoring the smooth operation of contracts with outside providers, including external laboratory analysis, radioprotection, collection of waste, and collection of dead horses

 Monitoring and ensuring that all equipment of the EVC is maintained and in working order, while ensuring the procurement of new equipment and pharmacy stock according to the needs


What you need to succeed: 

 

 Doctor in Veterinary Medicine degree

 2+ years of relevant experience with specialization in horses

 Experience with racing horses will be preferred

 Experience in anesthesia for surgical procedures will be preferred

 Excellent knowledge of all aspects of horse care 

 Willing to response on emergency cases anytime

 Reliability and professionalism with clear thinking

 High level of accuracy and good attention to detail

 High learning ability and continuous improvement mindset

 Team player spirit and interpersonal skills

 Excellent written and verbal communication skills both in Greek and English

 Very good knowledge of MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)


What we offer to our candidates:

 Opportunity to work with #dynamic people full of #passion #integrity & #fun

 Modern & award winning workplace environment

 Competitive compensation package

 Competencies’ & Career Development opportunities

 Private health coverage

OPAP Group is an equal opportunity employer

 

Does this sound like you? If yes, we would love to meet you!

επιστροφή