03/07/2023

ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ UEVP Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ., ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ

Στις 15-18 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Zaječí της Τσεχίας η γενική συνέλευση και οι εκλογές της UEVP/FVE.  

Η επί τέσσερα χρόνια (2019-2023) Αντιπρόεδρος της UEVP και Πρόεδρος του Π.Κ.Σ., Αθηνά Τραχήλη, εκλέχτηκε Γενική Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Κτηνιάτρων. 

ατ

τα

ηυ

Αναλυτικότερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της UEVP αποτελείται από τους:


  • Volker Moser (Αυστρία) : Πρόεδρος 
  • Τραχήλη Αθηνά (Ελλάδα): Γενική Γραμματέας
  • Giovanni Guadagnini (Ιταλία): Αντιπρόεδρος
  • Ann Criel (Βέλγιο): Αντιπρόεδρος
  • Jan Bernardy (Τσεχία): Αντιπρόεδρος
  • Kenelm Lewis (Μ. Βρετανία): Ταμίας


ολοι

Η αξιόλογη και διαρκής δουλειά, η συνέπεια και αρτιότητα της Προέδρου του Π.Κ.Σ., Αθηνάς Τραχήλη, αναγνωρίζεται για άλλη μια φορά και σε διεθνές επίπεδο. 

Καλή δύναμη!

επιστροφή