09/02/2023

Ενημέρωση για την πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών σε διαδικτυακές εργασίες σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

υπεσ


Αθήνα, 09-02-2023

Αρ. Πρωτ.: 2115


Αγαπητοί συνάδελφοι,


Λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς πρόσκληση συμμετοχής μας στις διαδικτυακές εργασίες σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. 

Αρχικά μόνο αρνητική εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι ενώ αναμένεται η εκδίκαση της προσφυγής μας στο ΣτΕ, το Υπουργείο προχωρά σε εφαρμογή διατάξεων του νόμου που εμπεριέχονται στην προσφυγή. 

Η διαφωνία μας αφορά σαφώς την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, είναι, όμως, κρίσιμη γιατί θέτει ζητήματα προστασίας της υγείας και ευζωίας των ζώων και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας. Θα σταθούμε σε ένα από τα πολλά σημεία της διαφωνίας μας και στο γεγονός ότι πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς βάσει το νέου νόμου θα έχουν οι κτηνίατροι με άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ. Κατά τη γνώμη μας, η δυνατότητα καταγραφής  κτηνιατρικών πράξεων, όπως οι στειρώσεις, θα πρέπει να δίνεται μόνο στους επιστημονικούς υπεύθυνους με άδεια λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων ή κλινικής ώστε να εξασφαλίζεται η μη τέλεση κτηνιατρικών πράξεων σε ακατάλληλους χώρους (σπίτια, αποθήκες κ.λπ.) και να διασφαλίζεται η ορθότητα και η επιστημονικότητα αυτών.

Με βάση τα παραπάνω σε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Κ.Σ. στις 8/2 αποφασίστηκε εκπρόσωποι του Συλλόγου να παρευρεθούμε στη διαδικτυακή συνάντηση και να υποστηρίξουμε την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής που ορίζει την αντίθεσή μας στις διατάξεις που αφορούν το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Να σημειώσουμε δε ότι δε μας έχει κοινοποιηθεί η λίστα αποδεκτών και άρα συμμετεχόντων στη συνάντηση αυτή, κάτι που μας υποψιάζει για το ποιους φορείς και άτομα επιλέγει τελικά το Υπουργείο να συνδιαλέγεται για κτηνιατρικά θέματα.

Η ενημέρωσή σας θα είναι έγκαιρη και έγκυρη και επιφυλασσόμαστε να κινηθούμε με κάθε μέσο που είναι ικανό να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του κλάδου και τη Δημόσια Υγεία.

Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                       ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

                                                                                                  


επιστροφή