13/12/2022

ΨΗΦΙΣΜΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΚΣ ΣΤΙΣ 04/12 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

κτην

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, αποτελώντας τον πιο εκπροσωπευτικό φορέα του κτηνιατρικού επαγγέλματος και έχοντας μέλη ιδιώτες και δημόσιους κτηνιάτρους, υποστηρίζει πως η μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος είναι το πτυχίο Κτηνιατρικής. Είμαστε, από θέση αρχής, αντίθετοι σε οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση των κτηνιάτρων και εκμετάλλευση συναδέλφου από συνάδελφο.


Στα πλαίσια αυτά, δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε μία προσπάθεια, που γίνεται από εκείνους που διαθέτουν τη γνώση ή τα μέσα, να ελέγξουν το επάγγελμα, να βάλουν στεγανά και αποκλεισμούς στους αποφοίτους Κτηνιατρικής. Και προς μια τέτοια κατεύθυνση θεωρούμε ότι κινείται η κουβέντα για ίδρυση ενός αμιγώς Κτηνιατρικού Επιμελητηρίου.


Η συμμετοχή των κτηνιάτρων στο ΓΕΩΤΕΕ εξασφαλίζει το δικαίωμα μας να εργαζόμαστε μόνο με την απόκτηση του πτυχίου, ενώ έχει εξασφαλίσει την περιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου μας. Πολύ περισσότερο, όμως, μας δίνει τη δυνατότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης, συμβουλευτικής υποστήριξης, οργάνωσης και ανασυγκρότησης της αγροτικής παραγωγής του τόπου μας. Σε ένα τοπίο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, με επισιτιστικές κρίσεις, ζωοανθρωπονόσους (παλιές και νέες) να ανακύπτουν διαρκώς και με τη Δημόσια Υγεία να είναι στο στόχαστρο συνεχώς, η επιστημονική απομόνωση περισσότερο ως προβληματική διέξοδος φαίνεται παρά ως πραγματική επίλυση του προβλήματος.


επιστροφή