31/08/2022

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ψηφ


Αγαπητοί συνάδελφοι,


Ξεκίνησε το πρόγραμμα ενίσχυσης της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας (https://digitalsme.gov.gr/ )

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις εν λόγω προϋποθέσεις μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 14η Σεπτεμβρίου


Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος 

Αθηνά Τραχήλη


επιστροφή