22/06/2022

Επιστολή της F.V.E. και του Π.Κ.Σ. προς το Ευρωκοινοβούλιο για την απόρριψη ένστασης της ENVI σχετικής με την απαγόρευση χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα

Μετά την απόρριψη της ένστασης της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων αντιβιοτικών φαρμάκων στα ζώα, η ENVI επανέρχεται με νέα εκτελεστική πράξη που απαριθμεί τις αντιμικροβιακές ουσίες που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση και όχι για τα ζώα. 

Η F.V.E. απευθύνθηκε με επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές. Αντίστοιχα και εμείς ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος φροντίσαμε να ενημερωθούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ευρωβουλευτές/-τριες, στέλνοντας ξεχωριστή επιστολή και το κείμενο της FVE (αγγλικά και μεταφρασμένο). Ακολουθεί το κείμενο στις δύο γλώσσες.

Η ψηφοφορία διεξάγεται την Πέμπτη, 23 Ιουνίου, και ελπίζουμε να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με εκείνα του περασμένου Σεπτέμβρη. 


   Request to MEPs to Reject Objection to IA_FNL by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος on Scribd
   Request to MEPs_μεταφραση by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος on Scribdαντιμικροβιακα
επιστροφή