16/06/2022

Πρόγραμμα Άργος: Εκδόθηκε εγκύκλιος για τον νέο νόμο για τα ζώα συντροφιάς

ζωα

Eκδόθηκε η Εγκύκλιος με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με επιμέρους θέματα που προκύπτουν προς τον σκοπό της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νέου νόμου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σκοπός της εν λόγω εγκυκλίου, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, είναι η ενημέρωση επί διοικητικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4830/2021. Τα θέματα που αντιμετωπίζονται αφορούν σε ερωτήματα αρμόδιων φορέων αναφορικά με:

  • το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) και τα υπομητρώα αυτού
  • τα Επιχειρησιακά Προγράμματα διαχείρισης
  • την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης
  • τα καταφύγια
  • την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς


   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος on Scribd


επιστροφή