05/03/2022

Δελτίο Τύπου Π.Κ.Σ.: Συνάντηση Προέδρου κ. Αθηνάς Τραχήλη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα.


συν

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη, 03-03-2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Σ. Πέτσα, προκειμένου να απαντηθούν και να αποσαφηνιστούν καίρια ερωτήματα και ζητήματα που ευλόγως έχουν προκύψει μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που όριζε ως έναρξη ισχύος του νόμου την 01-03-2022.

Σύμφωνα με τα όσα ο Υπουργός μας είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Θα δημιουργηθεί μετά την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή τελικού παρόχου που θα κατασκευάσει την εν λόγω πλατφόρμα.


Όπως, επίσης, μας ενημέρωσε σχετικά ο κ. Πέτσας, η δημιουργία της Τράπεζας Συλλογής DNA και ο τρόπος λειτουργίας της βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού και για την ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις τόσο με τον Π.Κ.Σ. όσο και με την Ακαδημία Αθηνών.


Ως εκ τούτων η καταχώρηση των ζώων συντροφιάς συνεχίζει να γίνεται, ως ίσχυε, στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γνωρίζοντας τις αγωνίες των συναδέλφων σχετικά με την εφαρμογή του νέου αυτού νόμου, καθώς και τις πιέσεις που δέχονται από τους κατόχους των ζώων με καταιγισμό ερωτημάτων για το τι μέλλει γενέσθαι κι έχοντας την υπόσχεση του Υπουργού πως θα ακολουθήσει σειρά διευκρινιστικών μεταξύ μας συναντήσεων, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για κάθε νέα εξέλιξη.  


Σας διαβεβαιώνουμε, επίσης, ότι ο Π.Κ.Σ.,  μετά τη δημιουργία του Ε.Μ.Ζ.Σ. και της τράπεζας συλλογής γενετικού υλικού και αφού εκδοθούν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι για το σύνολο του νομοσχεδίου θα διοργανώσει ενημερωτικές ημερίδες για τα μέλη του σε πολλές πόλεις της χώρας, διά ζώσης εφόσον τα υγειονομικά μέτρα το επιτρέψουν, και θα διεξάγει οποτεδήποτε χρειαστεί σχετικά webinar, εφ’ όλης της ύλης του νέου νομοσχεδίου, ώστε να ερμηνευτεί και να διευκρινιστεί κάθε σημείο του νομοσχεδίου αυτού.


Με εκτίμηση,


Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Αθηνά Τραχήλη 

επιστροφή