03/03/2022

Μεταφορά ζώων συντροφιάς από την Ουκρανία

Αθήνα, 03/03/22

Αρ. Πρωτ.: 1994


ΟΥΚΡ

Προς: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κεντρική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Κοινοποίηση: Υπουργείο Εξωτερικών


Θέμα: Μεταφορά ζώων συντροφιάς από την Ουκρανία


Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος που μαίνεται έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην προσφυγιά. Οι εικόνες που μας έρχονται καθημερινά είναι τραγικές. Οι άνθρωποι αυτοί, οι πρόσφυγες, μαζί με τα λιγοστά υπάρχοντα που έχουν πάρει μαζί τους έχουν και τα ζώα συντροφιάς τους, τα οποία, όμως, όπως είναι λογικό, δε διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για την είσοδό τους σε χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Ο διευθυντής του Τμήματος προετοιμασίας αντιμετώπισης κρίσεων στα τρόφιμα, τα ζώα και τα φυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε από τα κράτη-μέλητις εθνικές κτηνιατρικές αρχές να αναπτύξουν διαδικασίες υποδοχής των προσφύγων που θα εφαρμόζονται στα ζώα συντροφιάς που τους συνοδεύουν, και θα τους επιτρέπουν να εισέρχονται στα κράτη-μέλη κατ’ εξαίρεση, χωρίς να διαθέτουν άδεια ή να έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα. Πράγματι, δέκα κράτη-μέλη έχουν ταχύτατα θεσπίσει κατάλληλες εξαιρέσεις, αλλά όχι η Ελλάδα.

Είναι τέτοιες οι στιγμές που η χώρα μας πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να φροντίσει να θεσπίσει έκτακτες ανάλογες ρυθμίσεις. 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας


Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                          ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή