21/02/2022

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Παρακάτω διευκρινίζονται όσα ισχύουν. Με την ένδειξη  «ΝΕΟ» ορίζονται οι αλλαγές βάσει του νέου νόμου και με την ένδειξη «ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ» η διατήρηση των καθηκόντων από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. 

Η καταχώρηση των ηλεκτρονικών σημάνσεων-Microchips συνεχίζεται όπως ίσχυε, αφού ακόμα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και καμία νέα ενημέρωση δεν υπάρχει για το πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Επιπλέον, για όλα τα υπόλοιπα, όπως π.χ. η τράπεζα γενετικού υλικού, δεν έχει εκδοθεί καμία Υπουργική Απόφαση

Όπως πάντα, τόσο μέσω της ιστοσελίδας του Π.Κ.Σ. όσο και με e-mails σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία λαμβάνετε σας συστήνουμε να ελέγχετε προσεκτικά την εγκυρότητά της.

Έπειτα από συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 16/2 αποφασίσαμε τη νομική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας για την ακύρωση της Υ.Α. 

ΖΣ

Αναλυτικότερα:

1.Πιστοποιημένοι χρήστες στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) είναι όσοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, δηλαδή κτηνίατροι (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ), αρμόδιοι υπάλληλοι κατόπιν εξουσιοδότησης με χρήση του ΑΦΜ τους από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο (ΝΕΟ), αρμόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι συνδέονται στο ΕΜΖΣ με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης (ΝΕΟ), ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ζώου συντροφιάς(ΝΕΟ), τα Φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις(ΝΕΟ), τα πρόσωπα που διαθέτουν καταφύγιο εγγεγραμμένο στο Υπομητρώο Καταφυγίων(ΝΕΟ)


2.Διαδικασία καταχώρισης στο ΕΜΖΣ ενός ζώου συντροφιάς

Δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει στο ΕΜΖΣ για κάθε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (γάτα ή σκύλο):

α) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ)

β) Τον αριθμό διαβατηρίου, εφόσον έχει εκδοθεί (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ)

γ) Το είδος (γάτα ή σκύλος), το φύλο, το χρώμα και τη φυλή (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ)

δ) Την ημερομηνία γέννησης (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ)

ε) Την ημερομηνία στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού στο εργαστήριο,  καθώς και τον μοναδικό κωδικό του δείγματος (ΝΕΟ)

στ) Τις ημερομηνίες εμβολιασμού και τα είδη εμβολίων που έχουν γίνει στο ζώο (ΝΕΟ)

ζ) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει (ΝΕΟ)

 η) Τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων (ΝΕΟ)

θ) Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα τυχόν θετικού δείγματος για τη λεϊσμανίαση, τον τίτλο των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α' 44) (ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΜΕ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ι) Προαιρετικά τη φωτογραφία του ζώου (ΝΕΟ)

ια) Το όνομα του ζώου (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ)

ιβ) Την ημερομηνία και την αιτία θανάτου, εφόσον είναι γνωστή (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ)

ιγ) Εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο θεραπείας (ΝΕΟ)

ιδ) Τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για το ίδιο το ζώο ή τους απογόνους του (ΝΕΟ)

ιε) Τον τρόπο και την ημερομηνία απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου. Ως τρόπος απόκτησης θεωρείται και η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου συντροφιάς (ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΝΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ)

ιστ) Την απώλεια ή την εύρεση ζώου(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ)

ιζ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα αν πρόκειται για επαγγελματία ή την άδεια για αναπαραγωγή της αν πρόκειται για ερασιτέχνη, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού, καθώς και την ένδειξη «αναπαραγωγικό ζώο». Σε περίπτωση υιοθεσίας ζώου στο εξωτερικό, ο υπεύθυνος μεριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη ότι υιοθετήθηκε, την ημερομηνία υιοθεσίας και τη χώρα προορισμού. (ΝΕΟ)

Η στείρωση του ζώου, η σήμανση του ζώου, η αποστολή γενετικού υλικού είναι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και αυτός είναι υπόλογος στον νόμο


Αδέσποτα ζώα

Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος ( ο οποίος έχει αναλάβει το πρόγραμμα του Δήμου) καταχωρίζει για κάθε αδέσποτο ζώο, όσα από τα στοιχεία για τα δεσποζόμενα ζώα είναι διαθέσιμα με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, καθώς και τα στοιχεία του καταφυγίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύγιο, στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται. (ΝΕΟ)

Επίσης ορίζονται όλοι οι όροι για τη:

a.Δήλωση απώλειας ή εύρεσης ή αποχωρισμού δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς από τον ιδιοκτήτη (ΝΕΟ)

b.Μετάπτωση δεδομένων από τη βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΝΕΟ)

c.Εγγραφή στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων (ΝΕΟ)


Επίσης ορίζεται η Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων, η οποία θα λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.adoptastray.gov.gr (ΝΕΟ)


Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα και υπεύθυνα


Η Πρόεδρος του Π.Κ.Σ.

Αθηνά Τραχήλη


επιστροφή