09/02/2022

Έγγραφο προς το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 13Κ/2021


Προς: Πρόεδρο ΑΣΕΠ

Θέμα: Προκήρυξη 13Κ/2021
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του ΑΣΕΠ,


Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε για τον αποκλεισμό των κτηνιάτρων από τις θέσεις ιχθυολόγων στην προκήρυξη 13Κ/2021. Κάτι τέτοιο είναι αβάσιμο, αφού στις προπτυχιακές σπουδές οι κτηνίατροι διδάσκονται μαθήματα ιχθυολογίας, ενώ πολλοί κτηνίατροι έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σχετικούς με τις υδατοκαλλιέργειες.

Παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση της αδικίας αυτής μέσω έκδοσης νέας συμπληρωματικής προκήρυξηςΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                              ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή