09/02/2022

Ερωτημοταλόγιο της FVE για στοιχεία από την κλινική κτηνιατρική πράξη σχετικά με τη μεταφυλακτική χρήση αντιβιοτικών με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κολιστίνης

Η ομάδα εργασίας της FVE για τα φάρμακα εργάστηκε σε ένα έγγραφο προβληματισμού  σχετικά με τη σημασία των αντιβιοτικών πολυμυξίνης στην κτηνιατρική.

Σε μια σύντομη έρευνα (10 λεπτά), θέλει να συγκεντρώσει την εμπειρία πεδίου σχετικά με τη χρήση της μεταφυλαξίας με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κολιστίνης. Η συμπλήρωση του εγγράφου πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου

Παραθέτουμε σύνδεσμο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στα ελληνικά

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYZ0lETbXuBu4bxVxTB_FoqWewlPMxNnPdz0jV_SIy3r71vQ/viewform

επιστροφή