13/01/2022

ΑΡΠΑ: Υπάρχουν ασφαλείς, ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές στην εποχή της πανδημίας;

Υπάρχουν ασφαλείς, ελεύθερες καιδημοκρατικές εκλογές στην εποχή της πανδημίας;

 

EKLΗ υγειονομική κρίση που χτύπησε όλο τον κόσμο είχε ένα ειδικό αποτέλεσμα όσο αφορά τον Σύλλογο μας.  Επέτρεψε σε μια Διοικούσα Επιτροπή να συνεχίσει να διοικεί ενώ είχε παραιτηθεί και προκηρύξει εκλογές. Μια Διοικούσα Επιτροπή τυπικά υπηρεσιακή, στην πραγματικότητα ανύπαρκτη, αφού δε συνεδριάζει κατά βάση ούτε ηλεκτρονικά για τη λήψη αποφάσεων, εκπροσώπησε τον κλάδο στο κρίσιμο πεδίο του νέου Νόμου για τα Ζώα Συντροφιάς. Κι ενώ πήρε μια απόφαση απεργίας ανάλογη των περιστάσεων, απέτυχε να οργανώσει ακόμα και μια συνέντευξη τύπου που να εξηγεί γιατί για πρώτη φορά ο κλάδος απεργεί.  Με το μεγαλύτερο κομμάτι των συναδέλφωναπογοητευμένο από τη στάση του ΠΚΣ και ενώ τα περισσότερα σωματεία και σύλλογοι προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε εκλογικές διαδικασίες δια ζώσης, το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα με τα ίδια επιδημιολογικά δεδομένα η πλειοψηφία της παραιτηθείσας ΔΕ πρότεινε να γίνουν εκλογές με διαδικασία μετάθεσης (χωρίς δικαίωμα υποβολής νέων υποψηφιοτήτων) και στη συνέχεια ανέβαλε και αυτές. Σε όποιον απορεί γιατί δε πήγαμε σε εκλογές παρωδία πουσυνέφεραν απόλυτα την πλειοψηφία η απάντηση είναι απλή: Οι εκλογές δια ζώσης δε προβλέπονται από τον αντιεργατικό νόμο Χατζηδάκη και η αναβολή θέτει ευθέως το ερώτημα για διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας ή ψηφοφορίας, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαδικτυακά.

Με το πέρασμα του χρόνου η τεχνολογία εξελίσσεται και έτσι η κοινωνία αρχίζει να γίνεται πιο τεχνοκρατική και να βασίζεται για πολλά πράγματα στη χρήση της. Η τηλεργασία και οι τηλεδιασκέψεις είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων. Όμως η αντικατάσταση των εκλογικών διαδικασιών με φυσική παρουσία από διαδικτυακές  ψηφοφορίες δεν είναι μια απλή τεχνολογική εξέλιξη της διαδικασίας. Σε πολλές χώρες έχουν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ακόμα και σε επίπεδο εθνικών εκλογών με αρκετά εμπόδια και πολλές φορές αμφίβολα αποτελέσματα. Στη χώρα μας έγιναν κάποιες προσπάθειες με τελευταία την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας, όπου η αποχή έφτασε το 90% και οι ηλεκτρονικές ψήφοι βρέθηκαν περισσότερες από τους ψηφίσαντες!

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως και κάθε επίσημη διαδικασία, θα πρέπει να πληροί τις ανάλογες νομικές απαιτήσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο κυρίως την προάσπιση τηςδημοκρατίας, τα δικαιώματα του πολίτη και τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές του πολιτεύματος κάθε χώρας. Οι νόμοι και οι αρχές  που ισχύουν για την ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να είναι ανάλογοι με αυτούς που υπάρχουν στην παραδοσιακή ψηφοφορία.

Τίθενται  έτσι μια σειρά ζητημάτων που δεν μπορούν εύκολα να λυθούν τόσο σχετικά με την τεχνολογική αξιοπιστία στα συστήματα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών όσο και με τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρουσιάζουν προβλήματα τόσο σε πρακτικά θέματα όσο και από την πλευρά της διαφάνειας,μυστικότητας και προστασίας της ανωνυμίας των ψηφοφόρων και της ψήφου τους.Ούτε φυσικά είναι διασφαλισμένες η ταυτοποίηση τωνψηφοφόρων και η εξασφάλιση της μοναδικότητας της ψήφου.

Επίσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί  αν αυτός που ψηφίζει πίσω από έναν υπολογιστή ενεργεί αυτοβούλως, αυτοπροσώπως, χωρίς πιέσεις και άλλες παρεμβάσεις.Δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο ψηφοφόρος είναι μόνος του και δεν δέχεται πιέσεις από κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Όπως για παράδειγμα εάν “χρειαστεί” να ψηφίσουν όλοι οι εργαζόμενοι μιας κλινικής ή μιας εταιρίας μαζί με τον εργοδότη τους.

Ακόμη δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα εξαναγκασμού και εξαγοράς ψήφων, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να ψηφίσει κάποιος για λογαριασμό άλλου. Τέλος καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για την αποφυγή της αλλοίωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων καθώς οι εφορευτικές επιτροπές –όταν υπάρχουν, έχουν απλά διακοσμητικό ρόλο.Δεν μπορούν ούτε να ελέγξουν τη διαδικασία, ούτε να παρέμβουν ουσιαστικά σε αυτήν.

Μπορεί όντως μια ηλεκτρονική ψηφοφορία να εξυπηρετεί συναδέλφους σε απομακρυσμένες περιοχές ή με δυσκολία μετακίνησης, όπως ακριβώς και η επιστολική ψήφος. Όμως οφείλουμε να μην παραβλέπουμε και τον αποκλεισμό ατόμων που αδυνατούν να εξοικειωθούν με τεχνολογικά μέσα για να συμμετέχουν ή ακόμα και να ενημερωθούν.

Τέλος το πρόβλημα της αποχής από τις συλλογικές διαδικασίες δεν πρόκειται να λυθεί μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και εκλογικής διαδικασίας από απόσταση. Αντιθέτως χάνεται κάθε πεδίο αλληλεπίδρασης και ζύμωσης με συναδέλφους και  οι συλλογικές διαδικασίες και αναπαραστάσεις αντικαθίστανται από αποφάσεις-σφραγίδες. Η αποχή πηγάζει από τις πολιτικές που οδήγησαν τον ΠΚΣ στην  πλήρη γραφειοκρατικοποίηση, από την αδιαφορία για τους νέους κτηνιάτρους αφού προτάθηκε  να γίνουν εκλογές με τα νεοεισερχόμενα μέλη και συνάδελφους που γράφτηκαν στον ΠΚΣ εντός της πανδημίας να μην έχουν καν το δικαίωμα του “εκλέγεσθαι” και από την πλήρη απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών αφού δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί καν Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, με σκοπό την πολιτική αποτίμηση καθώς καιτον οικονομικό απολογισμό όλων αυτών των ετών.

Η κουβέντα για ηλεκτρονική ψηφοφορία και διαδικτυακές εκλογές ανοίγει, και ενώ θα μπορούσε στο μέλλον να θεωρηθεί προχώρημα, στο σήμερα σε ένα τοπίο καταπάτησης εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων  και κοινωνικής απομόνωσης  μπορεί να υπονομεύσει συνδικαλιστικές λειτουργίες και δημοκρατικές διαδικασίες που κατακτήθηκαν με αγώνες αιώνων.

Ειδικότερα για τον ΠΚΣ, που σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας δεν μπόρεσαν ούτε οι ελάχιστες συνεδριάσεις της  Διοικούσας Επιτροπής  να γίνουν προσβάσιμες διαδικτυακά για όλους και η πλειοψηφία της ΔΕ ειδοποιούσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και προφανώς όχι όσους δεν έχουν παρουσία στα ΜΚΔ, είναι άτοπο να γίνεται λόγος γιαηλεκτρονικές εκλογές πόσο μάλλον να διασφαλιστούν  όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να είναι αδιάβλητες. Αντίθετα θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης  είναι κρίσιμο να κρατηθούν οι συλλογικές διαδικασίες ζωντανές με ασφάλεια, να μην αποκλειστεί κανένας από αυτές και θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στο να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας μια εκλογική διαδικασία με ένα σοβαρό υγειονομικό πρωτόκολλο.

 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

https://www.facebook.com/arpaktin

  


επιστροφή