30/12/2021

Συνάντηση Π.Κ.Σ. με Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κεδίκογλου

συν1


Την Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμο Κεδίκογλου. Εκ μέρους του Π.Κ.Σ. συμμετείχαν η Πρόεδρος, Αθηνά Τραχήλη, και ο Γεν. Γραμματέας, Άγγελος Σαντοριναίος. Συζητήθηκαν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα θέματα που άπτονται του κλάδου των κτηνιάτρων. 

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε μεγάλη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της παράνομης διακίνησης φαρμάκων (on line πώληση) και της ανάγκης θεσμοθέτησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων ως μέτρο διασφάλισης της δημόσιας υγείας και φυσικά, καταπολέμησης των φαινομένων παράνομης πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιποίησης επαγγέλματος.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του ΠΚΣ η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με προσωπικό και η άμεση διεξαγωγή προσλήψεων κτηνιάτρων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και όπου αλλού χρειάζονται.

Από πλευράς ΠΚΣ ανακινήθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη εφαρμογής του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής, κάτι για το οποίο υπήρξε ανταπόκριση από πλευράς Υφυπουργού. Ταυτόχρονα, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στον κανονισμό της Ε.Ε. για την προστασία της Υγείας των ζώων, «New Animal Health Law», που υποχρεώνει κάθε εκτροφή να έχει υποχρεωτικά έναν κτηνίατρο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της εκτροφής, ο οποίος και θα πραγματοποιεί έναν συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων κάθε χρόνο. Ο κανονισμός έπρεπε να εφαρμοστεί από τον Απρίλιο του 2021 και στη χώρα μας αυτό δεν έχει γίνει. Ο Υφυπουργός αντέδρασε θετικά, λέγοντας πως η εφαρμογή θα δρομολογηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ζητώντας τη συνεργασία και συνδρομή του Π.Κ.Σ.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του ΠΚΣ έθιξαν το ζήτημα της κατοχύρωσης του κτηνιατρικού επαγγέλματος στον τομέα των υγειονομικών και την αποδέσμευσή του από το ΓΕΩΤΕΕ. Ο κ. Κεδίκογλου απάντησε πως αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού, κ. Λιβανού και το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μαζί του σε επόμενη συνάντηση μεταξύ Υπουργού και Π.Κ.Σ. 

Θεωρούμε ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και δεσμευόμαστε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί.


επιστροφή