21/10/2021

Απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόταση για μη χρήση ανθρώπινων αντιβιοτικών φαρμάκων σε ζώα. Μεταξύ άλλων στείλαμε έγγραφο και στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά. 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Για άλλη μια φορά ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος απέδειξε τόσο την πρόθεση και τη δυνατότητά του για έγκαιρες παρεμβάσεις όσο και την καταξίωση που λαμβάνει από τους επίσημους φορείς εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς του.


Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Αθηνά Τραχήλη
σχοινας   σχοινας1
επιστροφή