20/10/2021

Συνάντηση Visegrad Vet Plus Autumn Meeting. Ομιλία της Προέδρου του Π.Κ.Σ. και Αντιπροέδρου της UEVP, Αθηνάς Τραχήλη

Η προσπάθεια του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου για να καταψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο η πρόταση που αφορούσε την απαγόρευση χρήσης ανθρώπινων αντιβιοτικών φαρμάκων  σε ζώα συνέβαλε ιδιαίτερα στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Η αναγνώριση του Π.Κ.Σ.  σε πανευρωπαικό επίπεδο είναι πλέον πολύ μεγάλη. Ζητήθηκε, λοιπόν, στην Πρόεδρο του Π.Κ.Σ. και Αντιπρόεδρο της UEVP, Αθηνά Τραχήλη, να μεταφέρει την ελληνική εμπειρία στη συνάντηση Visegrad Vet Plus Autumn Meeting (χώρες συμμετοχής: Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Σερβία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία) , Παραθέτουμε την ομιλία της κ. Τραχήλη στα ελληνικά και αγγλικά, την οποία συνόδευσε παρουσίαση υλικού των δράσεων


Medicines issues. Lobby for veterinarians. Greek experience

ατ

Ladies and gentlemen, dear colleagues,

I am very happy that today, after so long, we finally meet in person, in good health and full of hope for what is to come. I am also happy for another reason: I am positive that the victory we achieved, preventing this decree to be passed by the European Parliament, a decree written by people and bodies with no experience and at the expense of animal and public health, was truly great and it taught us once again what it means to work collectively and methodically.

I was asked to convey the experience of Greece on this matter, to describe our efforts and their results. I will endeavour to do this briefly but comprehensively.

From the moment we were informed by FVE about this issue, we made sure to notify the whole industry. We published the text on our website and proceeded to brief in detail both veterinarians and other bodies outside the Hellenic Veterinary Association (Universities, scientific companies, Association of pharmaceutical stores etc.), so that everyone was aware of what was underway. The Board of Directors of the Hellenic Veterinary Association signed the letter of protest of the FVE, calling all other organizations to act accordingly.

At the same time, however, we also began cultivating a series of political contacts. We wrote letters to all Greek party leaders, to Greek members of the European Parliament of all political parties, while at the same time we contacted, both in writing and by phone, the Vice President of the European Commission for the Promotion of European Lifestyle, Mr. Margaritis Schoinas. I personally followed up the letters with phone calls to as many Greek MEPs as I could find. My goal was to inform them accurately about the effects of banning the use of human antibiotics on animals, both in protecting and maintaining the health and well-being of animals and in protecting public health.

Here, I would like to point out the following: Not everyone is or can be an expert on all scientific issues. The campaign to combat antimicrobial resistance is a very important and strategic action. At the same time, however, there are misinterpretations by people who are not health professionals. We must therefore always keep in mind, in addition to informing health professionals and citizens, the specialized information and the specific politicians who are called upon to legislate on such matters. And that, I think, was the crucial element of our success. Even when there is political pressure, truth and science prevail.

After the announcement of the result and the vote, we did not remain idle. Obviously we made the result public, even sending a press release to related media, dealing with veterinary and public health issues. However, we have made another move, which, in my opinion, leaves a legacy for the future. We have published in detail the results of the vote in the European Parliament. We have published in detail the names and the vote of each political combination and its MEPs.

This, dear colleagues, causes political pressure. It brings everyone before their political responsibilities towards society. I do not know what the situation is in your countries, but in Greece there are many times when the processes and decisions of the European Parliament are underestimated by the citizens, they are treated as second-class issues. And we know very well that this is not right. Therefore, I believe that such moves on our part, bring one step further the concept of One Europe, joint planning and joint decisions. This is precisely  when citizens become informed, concerned, they reflect on things, and political bodies are truly accountable to them.

I do not wish to tire you with more details, I am merely conveying our experience, and I wish to thank you for the honour to present it to you. I really hope we can move past this debate, having become wiser about how to deal with similar issues the moment they arise and, why not, having been able to plan efficiently against unpleasant situations also on a political level.

Thank you very much.

ατ2Αξιότιμοι συνάδελφοι,Είμαι αρκετά χαρούμενη που σήμερα μετά από τόσο καιρό βρισκόμαστε επιτέλους από κοντά, υγιείς, γεμάτοι ελπίδα για τα όσα έρχονται. Είμαι χαρούμενη και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί θεωρώ ότι η νίκη που πετύχαμε, εμποδίζοντας να περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο ένα ψήφισμα που είχε συνταχθεί από ανθρώπους και φορείς που είχαν άγνοια ή και σκοπιμότητες σε βάρος της υγείας των ζώων και της δημόσια υγείας, ήταν πραγματικά μεγάλη και μας δίδαξε για άλλη μια φορά τι σημαίνει να δουλεύουμε συλλογικά και μεθοδικά. 

Μου ζητήθηκε να μεταφέρω την εμπειρία της Ελλάδας για το συγκεκριμένο θέμα, να περιγράψω τις δικές μας προσπάθειες και τα αποτελέσματά τους. Κι αυτό θα προσπαθήσω να κάνω όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά και περιγραφικά.

Από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε από την FVE για το συγκεκριμένο ζήτημα φροντίσαμε να το γνωστοποιήσουμε στο σύνολο του κλάδου. Αναρτώντας το κείμενο στην ιστοσελίδα μας, προχωρήσαμε σε αναλυτική ενημέρωση τόσο των κτηνιάτρων όσο και των υπόλοιπων φορέων εκτός του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου ( Πανεπιστήμια, επιστημονικές εταιρίες, Σύνδεσμο Φαρμακαποθηκών κ.ο.κ.) , προκειμένου να είναι όλοι γνώστες του τι πρόκειται να συμβεί. Τα μέλη του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου υπέγραψαν την επιστολή διαμαρτυρίας της FVE, καλώντας και τους υπόλοιπους φορείς να πράξουν ανάλογα. 

Ταυτόχρονα, όμως, ξεκίνησαν και μια σειρά πολιτικές επαφές. Συντάξαμε επιστολές προς όλους τους αρχηγούς των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, επιστολή προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων, ενώ ταυτόχρονα, επικοινωνήσαμε γραπτά και τηλεφωνικά, με τον Μαργαρίτη Σχοινά,  Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Τις επιστολές ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία εμού της ίδιας με όσους περισσότερους Έλληνες Ευρωβουλευτές κατάφερα να βρω. Στόχος μου ήταν η ακριβής ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα που θα έφερνε η απαγόρευση της χρήσης ανθρώπινων αντιβιοτικών σε ζώα τόσο στην προάσπιση και διατήρηση της υγείας και ευζωίας των ζώων όσο και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

Και εδώ θέλω να σταθώ στο εξής. Δεν είναι και δε θα μπορούσαν να είναι όλοι και όλες γνώστες και γνώστριες όλων των επιστημονικών ζητημάτων. Η καμπάνια για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια και με στρατηγικό χαρακτήρα. Παράλληλα, όμως, οι παρερμηνεύσεις από ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες υγείας υπάρχουν. Θα πρέπει, λοιπόν, να έχουμε πάντα υπόψη μας, εκτός της ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας και των πολιτών, την εξειδικευμένη πληροφόρηση και των πολιτικών προσώπων που καλούνται να νομοθετήσουν για τέτοια ζητήματα. Και αυτό, θεωρώ, ότι ήταν το κρίσιμο στοιχείο της επιτυχίας μας. Ακόμα κι όταν υπάρχουν πολιτικές πιέσεις, η αλήθεια και η επιστήμη κερδίζουν.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και της ψηφοφορίας δε μείναμε άπραγοι. Προφανώς και δημοσιοποιήσαμε το αποτέλεσμα, στέλνοντας ακόμα και δελτίο τύπου σε εκείνα τα Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται με κτηνιατρικά θέματα και ζητήματα δημόσιας υγείας. Προχωρήσαμε, όμως, και σε μια ακόμα κίνηση, η οποία, κατά τη γνώμη μου, αφήνει παρακαταθήκη για το μέλλον. Δημοσιεύσαμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Δημοσιοποιήσαμε αναλυτικά τα ονόματα και την ψήφο κάθε πολιτικού συνδυασμού και των Ευρωβουλευτών του. 

Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί πολιτική πίεση. Φέρνει τον καθένα και την καθεμία προ των πολιτικών του ευθυνών απέναντι στην κοινωνία. Δε γνωρίζω τι μπορεί να συμβαίνει στις δικές σας χώρες, όμως, στην Ελλάδα δεν είναι λίγες οι φορές που οι διεργασίες και οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου υποτιμούνται από τους πολίτες, αντιμετωπίζονται ως δεύτερης τάξεως ζητήματα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι ορθό. Τέτοιες κινήσεις από πλευράς μας, λοιπόν, θεωρώ ότι πάνε ένα βήμα παραπέρα την έννοια της Ενιαίας Ευρώπης, του από κοινού σχεδιασμού και των αποφάσεών της. Ακριβώς γιατί ο πολίτης ενημερώνεται, προβληματίζεται, αναρωτιέται, αποκτά άποψη και θέση και οι πολιτικοί φορείς γίνονται πραγματικά υπόλογοι σε αυτόν. 

Δε θέλω να σας κουράσω άλλο, ήθελα απλώς να μεταφέρω τη δική μας εμπειρία, να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε σήμερα να την παρουσιάζω. Ελπίζω πραγματικά να φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, έχοντας γίνει σοφότεροι για το πώς θα αντιμετωπίζουμε από εδώ και στο εξής τέτοια ζητήματα όταν προκύπτουν και γιατί όχι να μπορούμε να σχεδιάζουμε παρεμβάσεις που θα είναι ικανές να προλαβαίνουν δυσάρεστες καταστάσεις και σε πολιτικό επίπεδο


Σας ευχαριστώ πολύ. 

ατ3επιστροφή