30/09/2021

Προς Δήμο Αίγινας...Εφαρμογή νέου νομοθετικού πλαισίου, 4830/2021

Αθήνα, 29/09/21

Αρ. Πρωτ.: 1952

δημος αιγινας

Προς: Δήμαρχο Αίγινας

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικούς Συμβούλους


Θέμα: Εφαρμογή του νέου νόμου 4830/2021


Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμοι κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,


Ενημερωθήκαμε από πολίτες του δήμου σας ότι έλαβαν μήνυμα σχετικά με την επιλογή τους να στειρώσουν το ζώο τους ή να καταθέσουν δείγμα DNA του ζώου τους, ενώ ταυτόχρονα ορίζονται εκπτωτικές τιμές για στείρωση μέσω του Δήμου. 

Αρχικά, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ακόμα δεν έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκύκλιοι σχετικά με τη συνολική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου. Σχετικά δε με την κατάθεση δείγματος DNA ορίζεται ότι αυτή οφείλει να γίνει στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ), το οποίο, όμως, δεν έχει καν ιδρυθεί, άρα δεν υπάρχει καμία διάταξη που να περιγράφει τον τρόπο λήψης δείγματος και αποστολής του στο ΕΦΑΓΥΖΣ.

Επιπλέον, ο εκάστοτε Δήμος είναι υπεύθυνος για τη στείρωση αδέσποτων ζώων, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 13 άρθρου 4 έχουν το δικαίωμα να σημαίνουν καταγράφουν, στειρώνουν και εμβολιάζουν τα ζώα τους οι ιδιοκτήτες αυτών δωρεάν στα δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία εφόσον ανήκουν σε ευαίσθητες ή ευπαθείς ομάδες.

Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε αναφορά σε έκπτωση μέσω προγραμμάτων στείρωσης του Δήμου είναι ξεκάθαρα παράνομη τόσο με το προηγούμενο όσο και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να ενημερώσετε ορθά τους δημότες σας και εσείς ως Δήμος να τηρείτε τα όσα αναφέρονται στον νόμο και μόνο. 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                          ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή