08/09/2021

Επιστολή του Π.Κ.Σ. προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για το ζήτημα της απαγόρευσης της χρήσης αντιβιοτικών στα ζώαΠρος: Έλληνες Ευρωβουλευτές

ε.ε

Θέμα: Πρόταση ψηφίσματος για την απαγόρευση χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων σε ζώα


Αξιότιμοι κ. βουλευτές


Η μικροβιακή αντοχή πλήττει το σύστημα υγείας τόσο της Ελλάδας όσο και πολλών χωρών του κόσμου. Ως μικροβιακή αντοχή ορίζεται η ανθεκτικότητα που αναπτύσσουν οι μικροοργανισμοί στις αντιμικροβιακές ουσίες, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ή και καθόλου ευαίσθητοι σε αυτές. Τα ανθεκτικά μικρόβια που δημιουργούνται δεν καταστρέφονται από τα αντιβιοτικά, επιβιώνουν, πολλαπλασιάζονται ελεύθερα και μεταφέρουν την αντοχή στις επόμενες γενιές μικροβίων, οπότε επικρατούν και  αναπτύσσονται στις χλωρίδες ανθρώπων και ζώων. Σχετίζεται δε και με την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών σε ανθρώπους και κτηνοτροφία. Καθώς χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο αντιμικροβιακά τα παθογόνα γίνονται πιο ανθεκτικά. Η αντοχή στα αντιβιοτικά μπορεί να εξαπλωθεί και μέσω των ζώων και οι κτηνίατροι είναι αυτοί που πρέπει να ορίσουν τη συνετή και την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών στα ζώα, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης αντοχής από τα βακτήρια.

Τον Μάιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια Κατ' Εξουσιοδότηση Πράξη (DEA 2021/2718) με θέμα «Κριτήρια για τον προσδιορισμό των αντιμικροβιακών που θα προορίζονται για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο». Αυτή η Πράξη είναι απαραίτητη για την εφαρμογή τεχνικών τμημάτων της κύριας νομοθεσίας και δημιουργεί συγκεκριμένα κριτήρια για τη διαφύλαξη αντιμικροβιακών για χρήση μόνο σε ανθρώπους, και ως εκ τούτου, για την απαγόρευση της χρήσης τους σε ζώα.  Στις 16/9/21 θα τεθεί προς ψήφιση από τα 705 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν εγκριθεί δε θα  επιτρέπεται καμία δυνατότητα θεραπείας για εκατοντάδες εκατομμύρια αγροτικά ζώα που πάσχουν από θανατηφόρο νόσημα, καθώς και για κατοικίδια ζώα, στα οποία αν η νόσος δεν οδηγεί σε θάνατο, θα στερούνται τα απαραίτητα  αντιβιοτικά και θα αφήνονται να υποφέρουν χωρίς αγωγή.

 Με την επιβολή υπερβολικής απαγόρευσης των αντιβιοτικών και χωρίς κατάλληλη θεραπεία για συγκεκριμένες ασθένειες, η ανθρώπινη υγεία κινδυνεύει εξίσου, καθώς ορισμένες ζωονόσοι (ασθένειες των ζώων που μεταδίδονται σε ανθρώπους) θα αφεθούν χωρίς θεραπεία. Η πρόταση ψηφίσματος, λοιπόν, απειλεί  όχι μόνο την υγεία των ζώων, αλλά και την ανθρώπινη υγεία, αμφισβητώντας την έννοια της Ενιαίας Υγείας - One Health, μια προσέγγιση που υποστηρίζεται επανειλημμένα από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον, ο κανονισμός 2019/6 που ισχύει για τα κτηνιατρικά φάρμακα απαιτεί την επιστημονική συμβουλή για τον εντοπισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση. Εισάγει δε νέους πρόσθετους περιορισμούς για αντιμικροβιακή χρήση. Το ψήφισμα που προτείνεται έχει ως στόχο την αλλαγή του κανονισμού που εγκρίθηκε πρόσφατα, μη αναγνωρίζοντας την εκτεταμένη σειρά μέτρων ελέγχου για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών τόσο σε μεμονωμένα ζώα όσο και σε ομάδες ζώων στον νέο κανονισμό, υπονομεύοντας τη συναίνεση που επιτεύχθηκε από τους νομοθέτες το 2019 σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση αντιμικροβιακών. Τα μέτρα ελέγχου αφορούν από τη συλλογή και την παρακολούθηση της χρήσης αντιμικροβιακών και δεδομένων αντοχής σε ζώα έως τον περιορισμό και την παροχή οδηγιών για τη συνταγογράφηση και τη χρήση. 

Το ψήφισμα αγνοεί παντελώς τις επιστημονικές συστάσεις που παρέχονται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και αρχές υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), που επιδιώκουν να προτείνουν μια ισορροπημένη προσέγγιση που έχει δημιουργηθεί από εμπειρογνώμονες υγείας ανθρώπων και ζώων. 

Σε περίπτωση που το ψήφισμα γίνει δεκτό τότε οδηγούμαστε:

•Στον περιορισμό της διαθεσιμότητας κατάλληλων αντιμικροβιακών θεραπειών για όλα τα ζώα που υποφέρουν ή χρειάζονται θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των ζώων συντροφιάς και των ιπποειδών, με αποτέλεσμα να απειλείται ξεκάθαρα γ υγεία και η ευζωία των ζώων, συντροφιάς και παραγωγικών.

•Στην αμφισβήτηση του δόγματος της Ενιαίας Υγείας - One Health που υποστηρίζεται από πολλούς φορείς της Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,


Σας καλούμε να απορρίψετε την πρόταση ψηφίσματος που επί της ουσίας αντιτίθεται στο σχέδιο κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο (2021/2718 (DEA), αντίθεση που αφορά την προάσπιση της υγείας και ευζωίας των ζώων, την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                          ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή