30/06/2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, 30/06/21

Αρ. Πρωτ.: 1926

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ


Θέμα: Παράταση θητείας Δ.Ε. Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου


Σύμφωνα με άρθρο 90 του ν. 4790/2021 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν.4807/11/6/21 η θητεία των Δ.Σ. και λοιπών καταστατικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία έχει ήδη παραταθεί κατά τη διάρκεια ισχύος εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του covid19, παρατείνεται ως τις 31/10/21. 

Συνεπώς η θητεία της παρούσας Δ.Ε. παρατείνεται τουλάχιστον έως τις 31/10/21 και η Δ.Ε. είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται τα του Συλλόγου μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από νέα Δ.Ε. ως ορίζει το άρθρο 23 του κανονισμού του ΠΚΣ.Ο Νομικός Σύμβουλος

Ηλιού Χρήστος


επιστροφή