20/09/2007

«Πρόταση της ΑΡΠΑ για την παρέμβαση του Συλλόγου υπέρ των πυροπλήκτων», Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης, Σεπτέμβριος 2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ρ.ΠΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΚΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Περίπου 20 ημέρες μετά τις πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές η Ελλάδα προσμετρά απώλειες πολέμου, ενώ η επικαιρότητα ασχολείται πλέον με τις επικείμενες εκλογές.
Εμείς επιλέγουμε αυτή τη χρονική στιγμή και υποβάλλουμε την πρόταση μας γνωρίζοντας από προηγούμενες ανάλογες εμπειρίες ότι μετά την αφειδώς παρεχόμενη βοήθεια των πρώτων στιγμών ακολουθεί συνήθως η εγκατάλειψη των πληγέντων.

Η πρότασή μας συνίσταται στη δημιουργία αλυσίδας βοήθειας προς τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους και περιλαμβάνει:

1. αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου
2. εξασφάλιση ζωοτροφών

Για το σκοπό αυτό ο Π.Κ.Σ. αναλαμβάνει και
  • έρχεται σε επαφή με τον ΕΛ.ΓΑ. , που κατέγραψε τις απώλειες
  • πληροφορείται τι ποσοστό αυτών έχει ήδη καλυφθεί
  • αναλαμβάνει μέριμνα για αποκατάσταση του υπόλοιπου, ερχόμενος σε επαφή με τις κτηνοτροφικές υπηρεσίες και το ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ., προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον ζωικό κεφάλαιο και μάλιστα κτηνιατρικά ελεγμένο
  • απευθύνεται στις εταιρίες παραγωγής ζωοτροφών και εξασφαλίζει δωρεάν και χαμηλού κόστους ζωοτροφές, που θα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις πυρόπληκτες περιοχές δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ακόμα πρόβλημα χώρων αποθήκευσης, οπότε η αποστολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άπαξ.
  • ο Π.Κ.Σ. ενεργοποιώντας τα παραρτήματα μπορεί να απευθυνθεί στους συναδέλφους και να καταρτίσει καταλόγους εθελοντών, οι οποίοι θα στελεχώσουν την «αλυσίδα» και θα επιβλέψουν τη μεταφορά των ζώων, θα εξασφαλίσουν την καλή υγεία των μεταφερόμενων ζώων και την καλή κατάσταση των προσφερόμενων ζωοτροφών
  • σημαντική θα είναι η βοήθεια των συναδέλφων, δημόσιων και ιδιωτών, από τις περιοχές που δοκιμάζονται στους οποίους μπορεί να ανατεθεί και η επίβλεψη της κατάληξης της προσπάθειας αυτής.
  • τέλος, κρίνεται απολύτως αναγκαία η διοργάνωση σειράς διαλέξεων με μέριμνα του Συλλόγου σε βάθος χρόνου, προκειμένου να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών στη μετατροπή των εκτροφών τους από εκτατικές σε σταβλισμένες (μικρά μηρυκαστικά). Επειδή οι τελευταίες αμυδρές ελπίδες φυσικής αναδάσωσης πρέπει να μη …φαγωθούν από τις κατσίκες.
επιστροφή