24/04/2021

Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης. Άνθρωπος + Ζώα = Ενιαία Υγεία

wvd


Η Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης θεσμοθετήθηκε το 2000 από την Παγκόσμια Οργάνωση Κτηνιατρικής (World Veterinary Association – WVA) και καθιερώθηκε να γιορτάζεται το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου κάθε έτους.

Η σημασία της Κτηνιατρικής Επιστήμης αναμφίβολα είναι τεράστια, τόσο για την προάσπιση της υγείας και ευζωίας των ζώων όσο και για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Και αυτό αναδείχθηκε όσο ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια με αφορμή τόσο νόσους, όπως εκείνη των τρελών αγελάδων και της γρίπης των πουλερικών όσο και με την ίδια την πανδημία του SARS COV 2.  

Το αντικείμενο της κτηνιατρικής επιστήμης είναι πολυδιάστατο

1.Υγεία και  ιατρική περίθαλψη των ζώων, παραγωγικών και συντροφιάς, έχοντας ως δεδομένο ότι η ιατρική των ζώων εκτείνεται σε όλους τους γνωστούς τομείς της ιατρικής.

2.Διασφάλιση της δημόσιας υγείας με την πρόληψη και θεραπεία ζωοανθρωπονόσων και τροφικών λοιμώξεων. Και αυτό αφορά τους κτηνιάτρους στις μονάδες εκτροφής, στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, στα εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ακόμα και στα ιατρεία ζώων συντροφιάς.  

3.Έρευνα σχετική με την ιατρική των ζώων και των ανθρώπων σε συνδυασμό φυσικά με το σύνολο των επιστημών υγείας.


Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτός ο βαθιά κοινωνικός ρόλος της Κτηνιατρικής Επιστήμης. Τα ζώα συντροφιάς αποτελούν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε βασικό ψυχολογικό στήριγμα των ανθρώπων. Η συντροφικότητα που προσφέρουν στους κηδεμόνες τους, η παρουσία και η φροντίδα τους κυριαρχούν στη ζωή όλο και περισσότερων ανθρώπων ειδικά σήμερα που οι κοινωνικές σχέσεις δοκιμάζονται. Ο θεραπευτικός χαρακτήρας του ζώου συντροφιάς για ενήλικες, αλλά και παιδιά, η συμβολή του στη διατήρηση της ψυχικής υγείας όλων είναι μη αμφισβητήσιμα. 

Ο δε κτηνίατρος που ασχολείται με τα παραγωγικά ζώα έχει την ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου ζωικού κεφαλαίου και της διασφάλισης συνθηκών ορθής εκτροφής συμβατής με την ευζωία των ζώων και φιλικής με το περιβάλλον. Βρίσκεται συνεχώς στην αλυσίδα παραγωγής προϊόντων, «από τον στάβλο στο πιάτο». Είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους στις βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης, προκειμένου να προληφθεί η τοποθέτηση μη ασφαλών τροφίμων στο τραπέζι του καταναλωτή. ΄

Δυστυχώς, όμως, και ειδικά στη χώρα μας η Πολιτεία φαίνεται να υποτιμά τον ρόλο της Κτηνιατρικής, να μην αναδεικνύει τη σημασία της όσο της αντιστοιχεί, υποβαθμίζοντας τον επαγγελματικό ρόλο του κτηνιάτρου, μειώνοντας τη χρηματοδότηση της έρευνας και της εξέλιξής της κ.ο.κ.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης συμπίπτει με την καθολική εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων (Regulation 2016/429), βάσει του οποίου απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους δέχονται επισκέψεις για την υγεία των ζώων από κτηνίατρο με στόχο την ενδυνάμωση της ζωικής υγείας, βελτιώνοντας την πρόληψη των ασθενειών, ειδικά τη βιοασφάλεια και τον εντοπισμό των ασθενειών. 

Μέχρι σήμερα, κανένας νόμος δεν όριζε σαφώς τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για ομοιόμορφη εφαρμογή του Άρθρου 25. Χωρίς τις συμπληρωματικές πράξεις, το Άρθρο διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να μην εφαρμοστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα από τα κράτη μέλη. Αποτελεί, λοιπόν, βασικό στόχο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου να υπάρξει εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την εφαρμογή του άρθρου 25, ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε πόσο βασικό είναι για τη βελτίωση διαβίωσης των ζώων, την οικονομική αποτελεσματικότητα, τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας


Με βασική αρχή ότι «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» μέσω της συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ασθενειών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή

Με γνώμονα την ενίσχυση της υγείας των ζώων, βελτιώνοντας την πρόληψη, τη βιοασφάλεια και τον εντοπισμό των ασθενειών

Με την προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας να παραμένει καθοριστική για την πρόληψη ασθενειών των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγείας των ανθρώπων 


Στο πλαίσιο αυτό ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει την  

Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής Επιστήμης 

με την αυτονόητη δέσμευση 

της διαρκούς κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των Ελλήνων Κτηνιάτρων

 και 

της συνεχούς ανύψωσης της Κτηνιατρικής Επιστήμης στη χώρα μας.


επιστροφή