22/04/2021

Πρόσκληση για το μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

κτηνΑθήνα, 21/04/21

Αρ. Πρωτ.: 1897Προς: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

           Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

            Διεύθυνση Συστημάτων και Ποιότητας και Βιολογικής ΓεωργίαςΘέμα: Πρόσκληση για το μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020


Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμαστε εντόνως για το μέρος ΣΤ Γραμμή βάσης – Δεσμεύεσεις (σελ. 4-5) της προδημοσιευμένης πρόσκλησης για το μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα ορίζεται η υποχρέωση των δικαιούχων να καλύπτονται με σύμβαση κατ΄ έτος από Π.Ε. γεωπόνο ή Τ.Ε. τεχνολόγο γεωπόνο, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και ο Π.Ε. κτηνίατρος για τη βιολογική κτηνοτροφία. 

Κάτι τέτοιο αντίκειται στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στην παράγραφο κγ’ του άρθρου 13 του 344/2000 βάσει του οποίου «...Η απασχόληση, με αμοιβή, κτηνιάτρου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:…κγ) Σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιολογικής κτηνοτροφίας». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κτηνοτρόφοι βιολογικών εκμεταλλεύσεων απασχολούν ήδη κτηνιάτρους για τη χρήση φαρμάκων στα ζώα, για τη διασφάλιση της υγείας και ευζωίας τους και την ορθή λειτουργεία των μονάδων τους. Βάσει του προγράμματος, όμως, θα αναγκαστούν να προσλάβουν γεωπόνο, του οποίου το αντικείμενο είναι διαφορετικό και σαφέστατα δεν έχει να κάνει με την κτηνιατρική επιστήμη. 

 Παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση/συμπλήρωση της πρόσκλησης, κάνοντας διαχωρισμό της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας όπου στην πρώτη θα υποχρεώνεται ο δικαιούχος να συνάπτει σύμβαση με γεωπόνο και στη δεύτερη με κτηνίατρο


Με εκτίμηση,


Η Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας


Αθηνά Τραχήλη                                                             Άγγελος Σαντοριναίος


επιστροφή