25/06/2007

«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών», Ιούνιος 2007

Από το ΓΕΩΤΕΕ λάβαμε και αναδημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή προς ενημέρωση των συναδέλφων που είναι μέλη του ΓΕΩΤΕΕ

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως ίσως να γνωρίζετε, από τον Νοέμβριο του 2006 ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.-Ν.Π.Ι.Δ.). Η ίδρυση ενός ασφαλιστικού φορέα στα πλαίσια του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελούσε πάντα μια προσδοκία των μελών του. Η προσδοκία αυτή υλοποιήθηκε με την δημοσίευση του εγκεκριμένου καταστατικού του στις 4-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 818Β). Από την 1η Απριλίου 2007 το Τ.Ε.Α.ΓΕ. ασφάλισε τους 400 πρώτους Γεωτεχνικούς. Το ηλικιακό φάσμα, των έως σήμερα ασφαλισμένων σε αυτό, κυμαίνεται από το 24ο έως το 69ο έτος.

Τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. είναι:

- Η ασφάλιση στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. είναι προαιρετική.

- Είναι ένας ευέλικτος και ασφαλής τρόπος συμπληρωματικής ασφάλισης, που λειτουργεί με ατομικούς λογαριασμούς.

- Υπάρχει συνεχής έλεγχος του Τ.Ε.Α.ΓΕ., τόσο από ορκωτούς ελεγκτές, όσο και από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

- Απευθύνεται σε όλους τους Γεωτεχνικούς, ανεξαρτήτως ηλικίας και απασχόλησης, ακόμα και σε συνταξιούχους.

- Από την Πολιτεία παρέχονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτού του είδους τα Ταμεία. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι εισφορές στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη των συναδέλφων, που θα επιλέξουν να ασφαλισθούν σε αυτό.

- Έτσι η απόδοση των εισφορών μπορεί άμεσα να φτάσει σε υψηλό ποσοστό, ιδιαίτερα αν ο φορολογικός συντελεστής του συναδέλφου είναι μεγάλος.

- Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός.

- Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. παρέχει στους ασφαλισμένους του παροχές σύνταξης, εφάπαξ και αποζημιώσεων (σε περιπτώσεις αναπηρίας, θανάτου, ή μακροχρόνιας νοσηλείας).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση απευθυνθείτε:
στο τηλέφωνο 210-3613182 (από 9:00 – 13:00) και
στο email teage@geotee.gr.

Συμπληρωμένες αιτήσεις εγγραφής στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. αποστέλλονται στο fax: 210-3613183 και στη διεύθυνση: Διδότου 26, Αθήνα, Τ.Κ. 10680.

Στους παρακάτω δικτυακούς τόπους θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες (κατά την σύνδεσή σας με τις παρακάτω διευθύνσεις, όταν σας ζητηθεί «όνομα χρήστη» & «κωδικός πρόσβασης» επιλέξτε την επιλογή «Άκυρο»):

- Ανακοίνωση ίδρυσης του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

- Σύντομο ενημερωτικό

- Καταστατικό του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

- Παραδείγματα - σενάρια ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. ...…και άλλα

- Αίτηση Εγγραφής στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.


Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

Δρ. Μπαθρέλλος Γεώργιος
Γεωλόγος – πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.ΓΕ. – μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.»

επιστροφή