07/10/2020

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

συνταγη
Βάσει της αντικατάστασης του άρθρου 18 του ν. 4675/2020 με το άρθρο 16 της Π.Ν.Π. της 1η Αυγούστου (ΦΕΚΑ157) και κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού μας Συμβούλου η κτηνιατρική συνταγή χορήγησης αντιβιοτικών από κτηνίατρο πρέπει να αναγράφει τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
ΑΜΚΑ:
ΕΤΑΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:


ΔΙΑΓΝΩΣΗ:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος θα τυπώσει συνταγολογία και όταν αυτά θα είναι έτοιμα θα υπάρξει ενημέρωση για παραγγελίες
επιστροφή