07/09/2020

Αίτημα για έλεγχο χώρου με ταμπέλα κτηνιατρείου και απάντηση ΔΑΟΚ

Αθήνα, 04/09/20
ΑΠ: 1822

Προς : ΔΑΟΚ Χίου
Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Υπόψη Προϊσταμένου, κ. Αμέντα


Θέμα: Έλεγχος κτηνιατρείου


Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν το κατάστημα με επωνυμία ΧΧΧΧΧΧΧ επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧστη Χίου έχει άδεια λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων με επιστημονικό υπεύθυνο κτηνίατρο μιας και, όπως μπορείτε να δείτε και στην επισυναπτόμενη φωτογραφία, στην επιγραφή του αναγράφεται εκτός από grooming salon και κτηνιατρείο.
Σε περίπτωση που η ταμπέλα αναφέρει ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία και δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας ιατρείου μικρών/παραγωγικών ζώων παρακαλούμε να προβείτε στις αρμόδιες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας

Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


Έλεγχος κτηνιατρείου
επιστροφή