31/08/2020

Ανακοίνωση για το Νέο Τρόπο Διάθεσης Αντιβιοτικών Φαρμάκων

Αθήνα, 31/08/20
ΑΠ: 1820

κατάλογος
Ανακοίνωση για το Νέο Τρόπο Διάθεσης Αντιβιοτικών Φαρμάκων
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το Άρθρο 16 της Π.Ν.Π. της 1η Αυγούστου (ΦΕΚΑ157) αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών και η ισχύς του ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου.

Και ενώ κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν είναι πλέον ηλεκτρονική, σε περίπτωση συνταγογράφησης από κτηνίατρο η συνταγή μπορεί να είναι χειρόγραφη.
"Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεότερων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών ΄Γ γενεάς από του στόματος" είναι ηλεκτρονική και καταργείται πλέον η χειρόγραφη αιτιολογημένη συνταγή.
Παρόλο που στην ΠΝΠ αναγράφεται το παραπάνω ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διευκρινιστεί αν οι κτηνίατροι που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης υποχρεούνται για ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή.

Η Πρόεδρος
Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή