31/03/2020

Ενημέρωση για την ένταξη των νέων ΚΑΔ στα μέτρα ενίσχυσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

αναμένουμε την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων που θα ορίζουν την ένταξη των νέων ΚΑΔ στα μέτρα ενίσχυσης, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός, κ. Σκυλακάκης. Όταν θα γίνει αυτή θα σας ενημερώσουμε με νέα δημοσίευση και θα επικοινωνήσετε με τους λογιστές σας
επιστροφή