08/05/2007

«Επιστολή του Συλλόγου προς το Υ.Α.Α.Τ», Μάιος 2007

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Χαλκοκονδύλη 15, 10432 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ/ FAX: 2105226769 – 2105202901

Αθήνα, 6 Απριλίου 2007
Α.Π. : 620

Προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε.

Υπ’όψιν κας Αρβανίτη
Τηλέφωνο: 2102125736
Fax: 2108831267

Θέμα: «Ελεύθερη παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών»

Σχετικά με την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών αλλοδαπών κτηνιάτρων, υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

   1. Η πρόσκαιρη εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ δεν συνεπάγεται αυτόματα και εγγραφή στο σύλλογό μας. Για την εγγραφή στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο απαιτείται αίτηση του υποψηφίου μέλους προς την Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου η οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει ανάλογα με το αν οι σκοποί του υποψηφίου μέλους συνάδουν με τους σκοπούς του Συλλόγου μας. Ιδιαίτερα δε την προστασία των ζώων, την υγεία του κοινωνικού συνόλου και του κτηνιατρικού επαγγέλματος και επιστήμης ως αναφέρει το άρθρο 2 του Καταστατικού μας. Η δε εγγραφή στο σύλλογό μας είναι υποχρεωτική για την εγγραφή στο ταμείο ασφάλισης και για την έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
   2. Όσον αφορά τον κτηνίατρο Thomas Bush σας ενημερώνουμε ότι έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Χανίων για παράβαση του Νόμου 3170/03 σχετικά με τα αδέσποτα ζώα και ετέρα έγκληση με ημερομηνία 17/1/2007 της Ευαγγελίας Τσαγκαράκη κατοίκου Κερκύρας, μέλος του Δ.Σ. της Κερκυραϊκής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, για σωματική βλάβη αναιτίως. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν να δοθεί άδεια στον ανωτέρω κτηνίατρο για παροχή υπηρεσιών στην χώρα μας, διότι έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 14 περ. 2β Π.Δ.40/2006 το οποίο απαιτεί οι αλλοδαποί κτηνίατροι να τηρούν την επαγγελματική δεοντολογία που ισχύει στη χώρα μας.

 
Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.

Αθηνά Τραχήλη


επιστροφή