22/01/2020

Πωλείται κτηνιατρείο

PVLEITAIΠωλείται επιχείρηση Ιατρείο μικρών ζώων, λόγω συνταξιοδότησης.
Περιοχή Αλσούπολη Νέας Ιωνίας Αθηνών, οδός Ρούμελης 1α.
Πληροφορίες 11-12 π.μ., κα Ανδρικοπουλου 6944633544.
επιστροφή