10/01/2020

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών στειρώσεων και επεμβάσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από το Δήμο Κατερίνης σε πρόσωπο που δε διαθέτει ιδιότητα κτηνιάτρου

Αθήνα, 10/01/2020
Α.Π. : 1778
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Προς
1. Αντιδήμαρχο Κατερίνης, κ. Τσιαλό Γεώργιο
2. Δήμαρχο Κατερίνης, κ. Κουκοδήμο Κωνσταντίνο
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Τερζόπουλο Θεοφάνη

Θέμα: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών στειρώσεων και επεμβάσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από το Δήμο Κατερίνης σε πρόσωπο που δε διαθέτει ιδιότητα κτηνιάτρου

Λάβαμε γνώση στις 3/12/19 της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την οποία αναθέτετε σε άτομο που δεν έχει την ιδιότητα του κτηνιάτρου πρόγραμμα στειρώσεων και επεμβάσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ήτοι κτηνιατρικών πράξεων, όπως άλλωστε αναλύεται στη σύμβαση.
Όπως αντιλαμβάνεστε ανακύπτουν ζητήματα ηθικής και νομικής τάξεως, καθώς και ζητήματα που αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Καταρχάς θα έπρεπε να απευθυνθείτε στους κτηνιάτρους του Δήμου Κατερίνης, περίπου δέκα τον αριθμό, ως καθ’ ύλην αρμόδιους για εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις ζώων. Αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον θα έπρεπε να εξετάσετε άλλες λύσεις, αφού πέραν της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το κτηνιατρικό επάγγελμα τίθενται και θέματα υγείας των ζώων και κατ΄ επέκταση Δημόσιας Υγείας.

Οι κτηνίατροι του Δήμου Κατερίνης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έλαβαν γνώση του συγκεκριμένου θέματος, άρα αναρωτιόμαστε πού απευθυνθήκατε για την έρευνα αγοράς που ισχυρίζεστε ότι έχετε κάνει.

Είναι προφανές ότι αν ο αντισυμβαλλόμενός σας ήταν κτηνίατρος το κόστος θα ήταν μικρότερο για τον Δήμο σας, αφού θα απασχολείτο προσωπικώς για την τέλεση της σύμβασης. Τώρα ο αντισυμβαλλόμενός σας θα πρέπει να προσλάβει και άρα να πληρώσει κτηνίατρο, όπως επίσης να έχει και ο ίδιος κέρδος από τη σύμβαση. Με τα ανωτέρω βέβαια θα ασχοληθεί η Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, όπου θα προωθήσουμε τη σχετική αναφορά μας.

Σε κάθε περίπτωση και πέραν των ερωτημάτων περί του τρόπου διαχείρισης δημόσιου χρήματος είναι γνωστό ότι όποιος είναι ο αντισυμβαλλόμενος απαιτείται να διαθέτει αδειοδότηση κτηνιατρείου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν. 604/77.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή