19/12/2019

Καταγγελία για παράνομη λειτουργία κτηνιατρείου στην Αν. Αττική

Αθήνα, 18/12/2019
Α.Π. : 1775

Προς:
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ανατολικής Αττικής

Θέμα: Καταγγελία για παράνομη λειτουργία κτηνιατρείου


Βάσει καταγγελιών που κοινοποιήθηκαν στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο το ιατρείο της κ. χχχχχχχχχχχ επί της οδού χχχχχχχχχχχχχ λειτουργεί εν τη απουσία της από τον χχχχχχχ, ο οποίος και δεν είναι κτηνίατρος. Οι μαρτυρίες επισκεπτών του κτηνιατρείου ορίζουν ότι ο συγκεκριμένος κύριος, χχχχχχχχχχ τελεί κτηνιατρικές πράξεις (εξετάσεις, χειρουργεία κ.ο.κ.), ενώ, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες σφραγίζει βιβλιάρια, ακόμα και διαβατήρια. Επιπλέον, οι κτηνίατροι της περιοχής καταγγέλλουν ότι στα ιατρεία τους φτάνουν ζώα σε κακή κατάσταση μετά από επισκέψεις στο εν λόγω κτηνιατρείο.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στις αρμόδιες ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις σχετικές με την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου κτηνιατρείου και την τέλεση κτηνιατρικών πράξεων από άτομο που δεν είναι κτηνίατρος. Για τυχόν ποινικά παραπτώματα παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την καταγγελία στην αρμόδια εισαγγελία.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή